IA-avtalen videreføres: – Klokt, sier Unio

Regjeringen og partene er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Fv. Statssekretær Gunn Karin Gjul, nestleder Silje Naustvik i Unio og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Foto: AID

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Unio mener at dette er en klok beslutning og det eneste riktige med tanke på at pandemien har hatt en svært negativ effekt på arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv.

– Unio har lenge ment at IA-avtalen bør forlenges, ikke minst fordi pandemien har satt arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv kraftig tilbake. Avtalen er et svært viktig virkemiddel for å redusere sykefravær og for å motvirke frafall i arbeidslivet, sier nestleder i Unio Silje Naustvik.

IA-avtalen som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler. Det har tatt tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt. Partene er derfor enige om å la virkemidlene virke lenger, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Samtidig er partene utålmodige og ønsker å se på mulige forbedringer innenfor rammen av gjeldende avtale.

Må forsterke innsatsen

Unios nestleder Silje Naustvik underskriver IA-avtalen.

– Samtidig er vi utålmodige og er enig i at vi må forsterke innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv. Sykefravær og frafall i arbeidslivet har en svært høy kostnad for både samfunnet og den enkelte. Det er derfor viktig at vi jobber forebyggendespesielt med bransjer som har høyt sykefravær, sier Naustvik.

I tråd med dette og som en del av videreutviklingen av arbeidet, skal en partssammensatt arbeidsgruppe komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

– Unio er derfor beredt til å bidra konstruktiv i dette arbeidet fremover. Høy deltakelse i arbeidslivet er viktig både for økonomien og folkehelsen, og det er nøkkelen til et godt liv for de fleste av oss, sier Unios nestleder.

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal i tillegg drøfte hvordan partene og myndighetene sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.

Virkemidlene som videreføres er:

  • Arbeidsmiljøsatsingen
  • Bransjeprogrammene
  • Koordinert arbeidslivstjeneste
  • HelseIArbeid
  • Tilskudd til ekspertbistand
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte
  • Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
  • Kunnskapsutvikling

Les også Pressemeldingen fra AID

Protokollen om IA-avtalen er her