Vil du være med å forme BFs satsing på skolebibliotek?

Vi søker medlemmer til en referansegruppe for Bibliotekarforbundets satsing på skolebibliotek og skolebibliotekarer. Er du skolebibliotekar eller kjenner noen som er det – les videre!

Bokloven sendt på høring

Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. HendelBokloven ble…

Takker av etter 14 år som tillitsvalgt: – Vil nok fortsette å være engasjert

Etter 14 år som tillitsvalgt for skolebibliotekarene i Bærum, går Brit Marit Hope av. Til høsten venter pensjonisttilværelsen. Men engasjementet, det blir neppe borte.

BF på litteraturlunsj på Stortinget

Bibliotekarforbundet deltok på litteraturlunsj med SV og Venstre på Stortinget denne uken. Der kom vi med våre innspill til bokloven, leselyst og budsjettforventninger.
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

Høringssvar til ny opplæringslov: – Glad for at ordet skolebibliotek beholdes

Ordet skolebibliotek beholdes og dagens forskriftstekst tas inn som en del av lovverket i forslaget til ny opplæringslov. Men krav til skolebibliotekaren og fagkompetansen uteblir.

Siste stopp for bokbåten

Bokbåten Epos har hatt sitt siste stopp. 24. november i Åsgard i Alver kommune var det slutt.

– Utleien bryter med bibliotekets intensjon

Tillitsvalgte ved Deichman Bjørvika reagerer på at inntjeningskrav fører til stengte arealer.

Kommune trakk stillingsutlysning – ansatte biblioteksjef internt

Seljord kommune trakk stillingsutlysning og ansatte ny biblioteksjef internt. – Vi er skuffet over prosessen, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.

Flere vil bli bibliotekar

Det er en solid økning i antallet søkere med bibliotekutdanning…

Koronastengte bibliotek: Ber om begrenset åpning i Viken

Forbundsstyremedlem Linda Rasten oppfordrer regjeringen til å…