Politisk uttalelse: BF skal jobbe strategisk med grønn tariff

«Bibliotekarforbundet skal jobbe strategisk med grønn tariff for å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de tariffområdene hvor vi er representert».

– Misvisende påstander om norske bibliotekarer

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli er kritisk til fremstillingen…

Medlemskriterier: En historisk gjennomgang

På BFs landsmøte i november skal delegatene ta stilling til…

Landsmøte 2020: Hvor går veien videre for BF?

Hvordan definerer vi bibliotekarprofesjonen –…

Meld fra om foreslåtte budsjettkutt!

Hver høst opplever mange av våre tillitsvalgte og andre BF-medlemmer…

Nye tjenester: Bibliotek under rekonstruksjon

Hvordan være smidig, tilpasse seg omstendighetene og utvikle seg hele tiden? Aud Gjersdal har besøkt anerkjent høgskolebibliotek i Cork.

Et vakkert sted å møtes

Når de riktige kreftene jobber sammen, kan også små kommuner…

Nedleggelsen av BibliotekNorge-lista vekker reaksjoner

I forrige uke meldte Nasjonalbiblioteket at de legger ned bibliotekNorge-lista…

Oppfordrer flere til å ta imot praksisstudenter

- Vi har et stort behov for praksisplasser for andreårsstudenter…

Reagerer på ureglementerte korona-grep

Bibliotekarforbundet har vunnet frem i flere saker om ureglementerte…