Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

Høringssvar til ny opplæringslov: – Glad for at ordet skolebibliotek beholdes

Ordet skolebibliotek beholdes og dagens forskriftstekst tas inn som en del av lovverket i forslaget til ny opplæringslov. Men krav til skolebibliotekaren og fagkompetansen uteblir.

Siste stopp for bokbåten

Bokbåten Epos har hatt sitt siste stopp. 24. november i Åsgard i Alver kommune var det slutt.

– Utleien bryter med bibliotekets intensjon

Tillitsvalgte ved Deichman Bjørvika reagerer på at inntjeningskrav fører til stengte arealer.

Kommune trakk stillingsutlysning – ansatte biblioteksjef internt

Seljord kommune trakk stillingsutlysning og ansatte ny biblioteksjef internt. – Vi er skuffet over prosessen, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes.

Flere vil bli bibliotekar

Det er en solid økning i antallet søkere med bibliotekutdanning…

Koronastengte bibliotek: Ber om begrenset åpning i Viken

Forbundsstyremedlem Linda Rasten oppfordrer regjeringen til å…

Skolebibliotekarenes tid er nå

Få deler av biblioteksektoren lider under like stor ressursmangel…

Vil utvikle kursopplegg som skolebibliotekarer kan benytte seg av

Forbundet nedsetter en egen arbeidsgruppe - med mål om å utvikle…

Politisk uttalelse: BF skal jobbe strategisk med grønn tariff

«Bibliotekarforbundet skal jobbe strategisk med grønn tariff for å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de tariffområdene hvor vi er representert».

– Misvisende påstander om norske bibliotekarer

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli er kritisk til fremstillingen…