Vil du være med å forme BFs satsing på skolebibliotek?

Vi søker medlemmer til en referansegruppe for Bibliotekarforbundets satsing på skolebibliotek og skolebibliotekarer. Er du skolebibliotekar eller kjenner noen som er det – les videre!

Skolebibliotek og skolebibliotekarer er viktige satsingsområder for Bibliotekarforbundet. For å sikre at forbundsstyrets og sekretariatets arbeid med hørings- og budsjettinnspill, politikkutvikling og videre satsing er godt forankret i organisasjonen og treffer virkeligheten best mulig ønsker vi å sette sammen en referansegruppe bestående av skolebibliotekarer.

Rådgivende organ

Forbundsstyret har vedtatt følgende mandat for referansegruppa:

Referansegruppa skal ikke fungere som et arbeidsutvalg med jevnlige møter, men være et rådgivende organ for forbundsleder og forbundsstyret i behandling av skolebibliotekrelaterte saker.

Som rådgivende organ, vil referansegruppa bli bedt om å komme med innspill på saker. Gruppa vil selvfølgelig også kunne melde inn egne saker og synspunkter til behandling i forbundsstyret. Referansegruppa vil i utgangspunktet sitte ut landsmøteperioden (november 2023).

Kriterier og oppstart

Vi ønsker oss en referansegruppe på 3-5 personer bestående av skolebibliotekarer fra både grunnskolen og videregående skole, og fra både by og distrikt. De eneste kriteriene er at du er medlem i BF og at du jobber i et skolebibliotek. Skulle vi få flere interesserte enn det det er plass til, vil forbundsstyret sette sammen et representativt utvalg.

Som startskudd for arbeidet ønsker vi å invitere referansegruppas medlemmer til BFs lokaler 25. oktober for å følge den svenske Skolbibdagen digitalt. BF vil selvfølgelig dekke både reise, lunsj og overnatting i den forbindelse.

Resten av gruppas arbeid vil i hovedsak foregå digitalt.

Som medlem i referansegruppa vil du også få anledning til å melde deg på Tillitsvalgtkonferansen i november.

Kontaktinfo

Hvis dette høres interessant ut, eller du har tips til personer som bør spørres, send en e-post til: bf@bibforb.no. Frist for å melde interesse er torsdag 4. oktober kl. 12.

Om du har noen spørsmål er det selvfølgelig bare å ta kontakt!

Se program og informasjon om den svenske Skolbibdagen her

Her kan du lese mer om Bibliotekarforbundets arbeid med skolebibliotek