Oppføringer av Erling Bergan

Skolebibliotek – en del av prinsippene for grunnopplæringen

Rollen som skolebibliotekene kan og bør spille bør tydeliggjøres, sier BF i sitt høringssvar om ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Bibliotekarforbundet påpeker at det er mange dyktige lærere og skoleledere som vet at skolebibliotek utjevner digitale skiller, utvikler et engasjement for lesing og fremmer personlig vekst hos den enkelte elev. Men det gis […]

Skjønner Stortinget dette med skolebibliotek?

Flere studieplasser, lovfesting, statlige stimuleringsmidler til bemanning og styrking av skolebibliotekene med leselyst-tilskudd. Dette var sakene Bibliotekarforbundet frontet i møte med Stortinget i går. Stortingsmeldinga «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» er til behandling i Stortinget. Regjeringen har omtalt skolebibliotek i positive vendinger i meldinga. Men det er ganske uforpliktende. Dette var utfordringa […]

Svenske skolebibliotek i blindsonen

I Sverige har det nettopp kommet en stor offentlig utredning med forslag til forbedret kvalitet i skolen. Skolebibliotek er knapt nevnt og skolebibliotekarer nevnes kun en eneste gang. Det er en feilfokusering som er på grensen til inkompetanse, sier bibliotekarenes fagforbund DIK. I 2015 opprettet den svenske regjeringen «Skolkommissionen», en bredt sammensatt komité som skulle […]

Skolebibliotekene i vårt bilde

Det tas viktige initiativ for styrking av skolebibliotekene for tida. Media viser interesse. Forskning underbygger det NBF og BF hevder: Det trengs et løft, ikke minst i personalressurser. Men hva skal til for at skolebibliotek får mer kompetent personale? Spørsmålet om kompetanse i skolebibliotek virker fremdeles uavklart. I januar var en bred vifte av organisasjoner, […]

Skolebibliotek = leseglede

Vil vi at barna skal bli glade i å lese? Gi dem et skikkelig skolebibliotek. Det viser forskningsresultater som kommer fram i den ferske boka «Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century». Av: Joron Pihl, Professor Emerita, Høgskolen i Oslo og Akershus / Tone Cecilie Carlsten, Forsker, Nordisk institutt for studier […]

Tar kunnskapsministeren bibliotekene for gitt?

Fredag 27. januar la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Bibliotek var ikke nevnt. Har vi blitt en glemt selvfølgelighet? For et år siden startet Kunnskapsdepartementet prosessen med en kvalitetsmelding for høyere utdanning. I februar 2016 gikk det ut brev til en rekke aktører, der de ba om innspill og […]

Kjøper inn Storhaug-bøker til bibliotekene

– Det er prinsipielt problematisk at samfunnsaktører anonymt kjøper inn enkeltbøker til norske folkebibliotek og legger politiske motiver til grunn, sier forbundsleder i Bibliotekarforbundet Margunn Haugland. Haugland peker på at biblioteksektoren også tidligere har vært kritiske til ekstern innblanding. I 2006 vakte det for eksempel reaksjoner da Sølvberget inngikk en avtale med den amerikanske ambassaden […]

– Man skal tåle mye!

Til tillitsvalgtkonferansen i Trondheim før jul inviterte Bibliotekarforbundet forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden til å snakke om ytringsfrihet. Det takket hun ja til. Og de mer enn 80 deltakerne fikk raskt vite hvorfor. – Jeg reiser mye rundt i Norge og jeg besøker bibliotek hver eneste dag, nesten uansett hvor jeg er. Så det er […]