Nå kan skolebibliotekarer i Florida bære våpen på jobb

Skytevåpen i skolebibliotek vil undergrave elevenes opplevelse av trygghet, heter det fra bibliotekhold i USA, etter at Florida nå vil tillate slik bevæpning. (Foto: American Libraries)

American Library Association (ALA) og American Association of School Librarians (AASL) prøvde å hindre det. Men fredag 9. mars signerte guvernør Rick Scott loven som tillater bibliotekarer og andre ansatte på skolen, men ikke lærerne, å bære skytevåpen i de offentlige skolene i Florida.

Det har vært stor motstand mot nettopp denne delen av loven. Etter at loven var vedtatt av delstatsforsamlingen og bare hadde guvernørens underskrift igjen, skrev presidentene for ALA og AASL en felles uttalelse til guvernør Rick Scott. Der heter det blant annet:

– Skolebibliotekarer arbeider sammen med lærerne for å gi elevene opplæring i tråd med læreplanene og tilby ytterligere uformelle læringsmuligheter for elevene. Skolebibliotekarer er uvurderlige lærere som tilbyr et berikende læringsmiljø for elever og kollegaer over hele skolen. Skytevåpen i våre skolebibliotek, akkurat som i ethvert klasserom, vil undergrave opplevelsen av trygghet som er avgjørende for elevene, og det vil lede skolebibliotekarenes oppmerksomhet vekk fra å fokusere på elevenes læring.

Andre løsninger

De to organisasjonslederne la vekt på at sikkerheten kan oppnås med andre midler:

– Vi er svært oppmerksomme på den volden med skytevåpen som påvirker lokalsamfunnene vi betjener, inkludert våre skoler. Men vi tror ikke tillatelse til å bevæpne skolebibliotekarer er svaret for å hindre vold og masseskytinger. Skoler trenger flere ressurser, inkludert kompetansen til fagutdannede skolebibliotekarer til undervisning og læring, heter det fra presidentene Jim Neal (ALA) og Steven Yates (AASL).

Fra en øvelse i biblioteket i Scott County (Kentucky) i 2015, der de simulerte at det var en person med våpen som var aktiv i biblioteket. (Foto: Georgetown Police Department)

Den omstridte loven innebærer samtidig restriksjoner på kjøp av skytevåpen i Florida. Aldersgrensen for å kjøpe skytevåpen heves til 21 og det blir forbud mot såkalte «bump stocks» som gjør at halvautomatiske våpen kan avfyre skuddene raskere.

Opplæring

Det er den lokale sheriffen som kan gi skolebibliotekarer tillatelse til å delta i programmet med bevæpning. Ansatte som frivillig melder seg som slik «skolevakt» og dermed blir bærer av skytevåpen, må gjennomføre minst 130 timers trening, passere en psykologisk evaluering, ta en narkotest og fullføre minst 12 timer av et sertifisert «nasjonalt godkjent program for mangfold», før de godkjennes for bevæpning.