Svak nedgang i antall søknader til bibliotekstudiene

Bibliotekstudiene på Bislet har hatt økt antall førstevalgssøkere i flere år, men fikk en nedgang i år. Her fra studiestart i 2015. (Foto: Erling Bergan)

142 004 personer har per 16. april 2018 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 6 417 flere førstevalgsøkere enn i 2017, det vil si en økning på 4,7 prosent.

Samtidig har antall planlagte studieplasser økt fra 55 831 i fjor til 57 402 i år, en økning på 2,8 prosent.

210 studieplasser i bibliotekfag

Av dette tilbyr de tre universitetene OsloMet, UiT i Tromsø og UiA i Kristiansand i år til sammen 210 studieplasser, en svak nedgang fra fjorårets 215.

Det er bibliotek- og informasjonsvitenskap på OsloMet som har det største tilbudet, med 120 studieplasser på bachelorstudiet og 10 studieplasser på årsstudiet. UiT Norges arktiske universitet tilbyr 25 studieplasser på bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap og 30 på medie- og dokumentasjonsvitenskap. Universitetet i Agder tilbyr 25 studieplasser på skolebibliotekkunnskap.

Oslo ned, Agder opp

Det er søkningen til studiene i Oslo som viser tydeligst nedgang. 154 har bachelorstudiet som førstevalg, 79 har årsstudiet som førstevalg. Begge deler er en nedgang på godt over 10 prosent. Det er imidlertid en viktig del av bildet at bibliotekstudiene i Oslo har hatt kontinuerlig økning i antall førstegangssøkere siden 2013. I denne perioden har det vært mellom 1,5 og 2 førstevalgssøkere pr studieplass.

For Tromsø er nedgangen på 7 prosent. De siste 8 årene har Tromsø slitt med å fylle de planlagte studieplassene med studenter som har nettopp deres studium som førstevalg.

Skolebibliotekstudiet i Agder har fra 2017 til 2018 hatt en pen framgang på 11 prosent i søkere med deres studium som førstevalg. Søkertallene til skolebibliotekstudiene i Agder har steget kontinuerlig fra 2012 til 2018. Og i Agder er det hele 2,6 førstevalgssøkere pr studieplass. Det siste kan være et tegn på en viss forventning til at skolebibliotekene vil ha en positiv utvikling i årene som kommer. Utviklingen gjennom flere år, som tallene for i år bekrefter, tyder dessuten på at UiA bør vurdere en oppjustering av antall studieplasser.

Informasjonsteknologi er vinneren 

Av utdanningsområdene med størst økning, troner informasjonsteknologifag øverst med 21,6 % oppgang. For lærerutdanningene er veksten 15 %. Helsefag har i år en vekst på 3,9 %.

Det er i år en nedgang søkning til helsefag som reseptar -18 % og farmasi -13 %. Til fag som reiseliv er det -19,6 % færre førstevalgsøkere. Jus -4,9 % og arkitekt -2,0 % har også nedgang i
antall førstevalgsøkere fra i fjor.