Relevans – hva er det?

Frilansjournalist Aud Gjersdal har besøkt Kunnskapsorganisasjonsdagene 2022. Informasjonsgjenfinning og relevant informasjon var blant temaene.

Metadatabrønn under bygging

Nasjonalbiblioteket utvikler nå en nasjonal metadatabrønn. Hva er dette, hva er status og hva skal skje fremover? Det var ett av temaene under årets KORG-dager på OsloMet.

Takker av etter 14 år som tillitsvalgt: – Vil nok fortsette å være engasjert

Etter 14 år som tillitsvalgt for skolebibliotekarene i Bærum, går Brit Marit Hope av. Til høsten venter pensjonisttilværelsen. Men engasjementet, det blir neppe borte.

Hvordan blir skeive møtt på biblioteket?

Opplever skeive biblioteket som et trygt rom – og hvordan blir de møtt av bibliotekarene? Det forsøker en bacheloroppgave å gi svar på.

Rettigheter og muligheter ved etter- og videreutdanning

Riktig kompetanse er nødvendig for å møte arbeidslivets og samfunnets behov. For å være attraktiv og relevant i jobbmarkedet er ny og oppdatert kompetanse også et fortrinn for arbeidstaker.

– Å bygge egne produkter er en del av å delta i samfunnet

Skaperverkstedet ved Hamburg folkebibliotek inngår i et verdensomspennende nettverk for bærekraftig utvikling. Målet er at byen selv produserer det meste innbyggerne trenger innen 2054.

Tips til jobbsøkerprosessen

Mange nyutdannede bibliotekarer og andre er i disse dager på jakt etter ny jobb. Her er tipsene du trenger i jobbsøkerprosessen.

Skolebibliotekarenes tid er nå

Få deler av biblioteksektoren lider under like stor ressursmangel…
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel

– En utfordrende tid for mange

Denne lederen ble opprinnelig publisert i Bibliotekaren 04/2020. I…

Hvordan legge til rette for åpen forskning?

– Å verdsette aktiviteter som bringer hele forskersamfunnet…