Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør,…

Meklingsinnspurten i gang

Unio stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind møtte i dag…

Rundt 1000 statsansatte kan tas ut i streik

Unio tar ut 990 statsansatte i streik dersom det ikke blir enighet…

Lønnsoppgjøret 2021: Staten er i gang

– Lønnsoppgjøret må sikre de statsansatte reallønnsvekst…

Lønnsoppgjøret 2021: Hør mer om hva du kan forvente deg!

Sett av ti minutter til å høre podkast om årets lønnsoppgjør. —…

Fleksiavtalen i staten blir stående

Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten er såpass vellykket…

Tariff 2020: Klart ja i uravstemningen i staten

Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen om meklingsresultatet…

Tariff 2020: Avverget streik i staten

– Staten kom våre krav i møte og vi sikret et akseptabelt…

Meklingsinnspurt i staten: – Håper på mer forhandlingsvilje

I første uttak vil BFs hovedorganisasjon Unio ta ut medlemmer…

Tariff 2020: Brudd i lønnsforhandlingene i staten

– Vi var svært innstilt på å komme til enighet i år, men…