Tariff 2020: Lønnsforhandlingene i gang i staten

Koronapandemien gjorde at årets hovedoppgjør i statlig sektor…

Tariff 2020: Finn informasjonen du trenger om høstens lønnsoppgjør

Bibliotekarforbundet har utarbeidet et eget notat om høstens…

Enige om å forlenge dagens hovedavtale

Dagens hovedavtale utløper ved årsskiftet. De fire hovedsammenslutningene…

Unio Stat vil forsterke hovedavtalen

Tirsdag 5. november møtte statens personaldirektør lederne…

Tariff 2019: Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

Bibliotekarforbundets representant i Unio-delegasjonen under…

Tariff 2019: Mekler på overtid i staten

Partene i mellomoppgjøret i statlig sektor sitter altså fremdeles…

Tariff 2019: Nær løsning – eller krise?

– Hvor får vi info om hvordan det går med lønnsforhandlingene?…

Tariff 2019: Tusen statsansatte er streikeklare

– Det er klart at en eventuell streik vil merkes godt. Våre…

Tariff 2019: Mens vi venter på mekling…

Innen forhandlingsfristen 1. mai, pluss litt overtid, var lønnsoppgjøret…

Tariff 2019: Brudd i statsoppgjøret

Lønnsoppgjøret i staten går nå til mekling. – Statens…