Lønnsoppgjøret 2021: Hør mer om hva du kan forvente deg!

Sett av ti minutter til å høre podkast om årets lønnsoppgjør.

— I år forholder vi oss til frontfaget på samme måte som varehandelen og finansnæringen gjorde i fjor, altså meget fleksibelt, slår forhandlingssjefen i Bibliotekarforbundets hovedorganisasjon Unio Klemet Rønning-Aaby fast i Unios podkast.

I lønnsoppgjøret i fjor ble det mye snakket om at landet var i en kritisk situasjon, at det var viktig å være solidariske overfor et svekka næringsliv og lojale mot frontfagsramma på 1,7 prosent. Den lojaliteten viste offentlig sektor, mens industrien selv, varehandelen og finanssektoren gikk langt over.

– Denne gangen må arbeidsgiverne ha en betydelig større fleksibel holdning til frontfaget enn det vi erfarte i fjor. Våre medlemmer skal ha en klar reallønnsvekst, sier Rønning-Aaby.

Les også: Dette mener forhandlingslederne om oppgjøret i din sektor

I år landet frontfaget 0,1 prosent under den forventede prisveksten på 2,8 prosent. Unios forhandlingssjef tviler på at privat sektor klarer å holde seg innenfor 2,7 prosent.

– Det er et veldig nøkternt anslag. Glidningen er satt til 1 prosent. Vi tror at glidningen i industrien blir noe over det, først og fremst fordi vi tror det blir jobbet mer skiftarbeid i år. Vi tror tallet blir nærmere 3 enn 2,7, men det er slike variasjoner som kan skje. Vi tror dette er i nedre sjiktet av det vi forventer, sier Rønning-Aaby.

Hør på podkasten