Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen. – Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

– Dette vært et krevende og skuffende oppgjør på flere plan. Likevel kommer Bibliotekarforbundets medlemmer bedre ut av oppgjøret enn en del andre Unioforbund. Nå blir det viktige lokale forhandlinger til høsten, der vi oppfordrer våre lokale tillitsvalgte til å stå på kravene og forlange sin del av potten, sier spesialrådgiver Bente Ørberg, som har vært BFs representant i statsforhandlingene.

Også LO Stat og YS Stat valgte å akseptere statens siste tilbud, som innebærer:

  • En total ramme i overkant av 2,7 prosent lønnsvekst, der glidningen er beregnet til 0,3 prosent.
  • Halvparten gis som et sentralt tillegg, og halvparten fordeles lokalt.
  • Lønnsveksten blir gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg. Deler av tilleggene har en lavtlønns- og likelønnsprofil.

Se ny lønnstabell (fra 1. mai 2021)

Guro Elisabeth Lind legger ikke skjul på at hun er skuffet over forhandlingsresultatet.

– Vi hadde håpet å komme lenger, og vi mener det er problematisk at ikke staten gjør mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Forskere, politifolk og andre viktige yrkesgrupper i staten burde fått et lønnsløft i år, og vi er særlig bekymret for at oppgjøret ikke treffer utdanningsgruppene godt nok, sier hun.

Seniorrådgiver Bente Ørberg.

Hun understreker at Unio nøye vurderte muligheten for å gå til streik.

– Streik er alltid en mulighet, men må vurderes mot hva det er realistisk å oppnå for medlemmene våre. Det er svært vanskelig å se hva vi kunne vinne på en streik gitt situasjonen vi i dag er i. Etter en helhetsvurdering valgte vi derfor å akseptere statens tilbud, sier Lind.

Hun ser allerede frem mot neste års hovedoppgjør.

– Vår lojalitet er hos medlemmene, og målet vårt er at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal lønne seg. Fram mot neste lønnsoppgjør må vi vurdere nøye hvilket samarbeid som best tjener våre medlemmer.

En del av potten i lønnsoppgjøret går nå til lokale forhandlinger. Lind varsler at Unios tillitsvalgte vil gjøre alt de kan for at disse skal komme medlemmene til gode.

– Unio har et meget sterkt tillitsvalgtapparat ute i politidistriktene og på universiteter og høyskoler. Jeg er veldig trygg på at de vil få maksimalt ut av de lokale midlene, avslutter Lind.