Ny avtale i staten – hva betyr det?

Glenn Karlsen Bjerkenes. Foto: Christine Tolpinrud

Unio har varslet at de ønsker å forhandle frem en ny, felles tariffavtale med Akademikerne i staten. Hva kan det bety for deg som BF-medlem?

Da lønnsoppgjøret i staten startet i forrige uke, varslet Unio stat at de har som hovedmål å danne en ny, felles tariffavtale med Akademikerne. Dette innebærer et skifte fra dagens ordning, der Unio har forhandlet med LO og YS, mens Akademikerne har hatt sin egen avtale. Nestleder i Bibliotekarforbundet og BFs representant i forhandlingene i staten, Glenn Karlsen Bjerkenes, begrunner skiftet slik:

– Det har vært en dårlig lønnsutvikling over tid for utdanningsgruppene, og det har vært vanskelig å oppnå gode nok resultater med dagens samarbeidspartnere. Nå vil vi samarbeide med en annen sammenslutning som også prioriterer utdanningsgruppene, og vi har tro på at dette gir utslag i lønnsutviklingen for våre medlemmer, sier han.

Streikeretten består

Siden nyheten sprakk har det blitt hevdet at Unio med dette gir fra seg streikeretten. Det stemmer ikke, sier Karlsen Bjerkenes.

– Unio vil aldri gi fra seg streikeretten, det er fortsatt mulig å streike på alle bestemmelsene i hovedtariffavtalen og på selve lønnsramma i lønnsoppgjøret. Det er riktig at ved lokale lønnsforhandlinger så kan det ikke streikes på fordelingen av midlene. Dette må forhandles frem av partene lokalt og ved uenighet avgjøres det av et statlig utvalg. Det er uansett ikke aktuelt for Unio å skulle streike lokalt i enkeltforetak.

Fra sentral til lokal fordeling

Per i dag har Bibliotekarforbundet nærmere 200 medlemmer i statlig sektor. Dette gjelder først og fremst medlemmer i UH-sektoren, men også i andre statlige foretak som blant annet Nasjonalbiblioteket. En endring disse medlemmene kan merke med en eventuell ny avtale, er fordelingen av oppgjøret.

– Med dagens avtale har Unio hatt praksis med å fordele omlag halvparten av oppgjørets ramme som sentrale tillegg, hvor det gis tillegg til hele grupper. Med en eventuell ny avtale vil fordelingen sannsynligvis helt og holdent foregå lokalt. Det betyr at det blir opp til de tillitsvalgte og arbeidsgiver lokalt å forhandle frem en fordeling. Selv om potten fordeles lokalt så er det ikke nødvendigvis kun individuelle forhandlinger, det er fremdeles mulig og ønskelig for Unio med kollektiv lønnsvekst lokalt, sier Karlsen Bjerkenes og legger til:

– Med en slik avtale får de lokale tillitsvalgte et økt handlingsrom, men også mer ansvar. Det er viktig for både våre tillitsvalgte og sekretariatet å følge med på at våre medlemmer får en god lønnsutvikling over tid.