Akademikerne om ny avtale i stat: – Alle skal ivaretas

Foto: Christine Tolpinrud

22.–23. august holdt Bibliotekarforbundet kurs i den nye avtalen i statlig sektor. Leder for Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli, er klar på en ting: Den nye avtalen skal ivareta alle arbeidstakere på arbeidsplassen.

Tillitsvalgte for Bibliotekarforbundet i statlig sektor var samlet over to dager i forrige uke for opplæring i den nye tariffavtalen som ble inngått i år. Kari Tønnessen Nordli, som er leder for Akademikerne Stat, utdannet jurist og til daglig ansatt i Tekna, delte deres erfaringer med avtalen. Hun fortalte at det har vært mange misforståelser.

– Vi slåss med mange myter. Det har alltid vært utrolig viktig for oss at det skal være lokale, kollektive forhandlinger. Arbeidsgiver tror noen ganger at alt skal fordeles individuelt, men det stemmer ikke, sa hun.

Les også: Spørsmål og svar om ny tariffavtale i staten

– Ta ansvar for fellesskapet

Med den nye avtalen kan man fordele tilleggene på tre måter: som generelle tillegg til alle, som gruppetillegg, for eksempel om man ønsker å prioritere enkelte koder, og som individuelle tillegg.

Kari Tønnessen Nordli. Foto: Christine Tolpinrud

Nordli kunne fortelle at en spørreundersøkelse gjort blant Teknas lokale foreninger, viste at ca. 90% ga generelle tillegg i fjor. Noen steder bruker de nesten hele potten på generelle tillegg. De tillitsvalgte lokalt står fritt til å selv velge hvordan de vil prioritere.

– Vi sier ikke hva de lokale tillitsvalgte skal gjøre, men vi sier at de må ivareta alle. Det skal være individuelle forskjeller etter oppgaver, innsats og ansvar. Samtidig er det viktig at man sørger for en rettferdig fordeling, en fordeling som gjør at man ser alle. Man må ta ansvar for fellesskapet.

Les også: Ny avtale i staten – hva betyr det?

Forskerforum gikk i vår gjennom resultatene av de lokale forhandlingene ved universitetene i fjor, og fant at Akademikerne fordelte mer i generelle tillegg enn Unio.

Samtidig har man innført en lønnsstige, som betyr at enkelte stillinger, slik som bibliotekar og universitetsbibliotekar, får automatisk lønnsutvikling i 16 år. De første ti årene øker lønna med 1,1% per år, og de neste seks årene med 0,55% per år.

– Lønnsstigene har vært en uforbeholden suksess, sa Nordli.

Viktig å fremme krav

Hun mener det er viktig at medlemmene i Bibliotekarforbundet nå tar kontakt med sine tillitsvalgte, og at selv som et lite forbund må man sikre at man får innflytelse i forhandlingene.

– Og så er det viktig at de tillitsvalgte i BF snakker med tillitsvalgte fra andre forbund på arbeidsplassen. Det er viktig at forbundet blir hørt, og at de tillitsvalgte lokalt blir enige om hvilke prioriteringer man skal gjøre.

Med den nye avtalen er det noen ting som er spesielt viktig:

– Alle må fremme krav. Og du må be om en lønnssamtale. Det er lettere når begge parter er klar over hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingen av kravet.

Les også: Dette betyr lønnsoppgjøret for deg

Les også: Ofte stilte spørsmål om lokale forhandlinger