Annonse

Vil du annonsere i Bibliotekaren? Bibliotekarforbundets tidsskrift når bibliotekarer, biblioteksjefer og biblioteker over hele landet, i alle sektorer. Mottakere av tidsskriftet jobber i folkebibliotek, fagbibliotek, fylkesbibliotek, skolebibliotek, museer, private bedrifter og ulike offentlige institusjoner.

Her når du altså rett inn i målgruppen av de som kjøper inn tjenester og produkter til biblioteker i ulike virksomheter.

Annonsepriser 2024

1/4 side kr 3000,-
1/2 side kr 4200,-
1/1 side kr 6500,-
Mva. kommer i tillegg.
Det kan gis rabatt ved bestilling av flere annonser under ett. Alle henvendelser om annonser rettes til redaksjonen.

Bestilling av annonser må skje senest en uke før materiellfrist, avbestillingsfrist er senest to uker før materiellfrist.

Medieplan 2024

Annonsemål

Vi trykker i formatet 215 mm x 270 mm (+ 3 mm utfallende).

Vi tar imot annonser i både helside, 1/2-side og 1/4-side-format. I tillegg har vi et definert høydeformat halvside og et definert breddeformat. Det er også mulig å annonsere på baksiden.

For nøyaktige mål, se medieplan.

Utgivelsesplan

Materiellfrist        Distribusjon

9. februar            1. mars
31. mai               14. juni
4. oktober           25. oktober
22. november     13. desember

Materiell

Bladet trykkes i farger.
Materiell sendes som ferdig PDF-fil til redaksjonen innen deadline.

Opplag

Bladet trykkes i ca 2000 eksemplarer, hvorav ca. 1950 eksemplarer sendes ut adressert til medlemmer i Bibliotekarforbundet og til andre abonnenter.

PDF-arkiv

Vi har et åpent arkiv over tidsskriftet Bibliotekarens tidligere utgivelser helt fra starten i 1993 og fram til i dag. Sjekk de siste utgivelsene for å se hvordan din annonse kan passe inn. Arkivet finner du her.

Kontakt oss for bestilling og mer informasjon