Annonse

Vil du annonsere i Bibliotekaren? Bibliotekarforbundets tidsskrift når bibliotekarer, biblioteksjefer og biblioteker over hele landet, i alle sektorer. Mottakere av tidsskriftet jobber i folkebibliotek, fagbibliotek, fylkesbibliotek, skolebibliotek, museer, private bedrifter og ulike offentlige institusjoner.

Her når du altså rett inn i målgruppen av de som kjøper inn tjenester og produkter til biblioteker i ulike virksomheter.

Annonsepriser 2023

1/4 side kr 3000,-
1/2 side kr 4200,-
1/1 side kr 6500,-
Mva. kommer i tillegg.
Det kan gis rabatt ved bestilling av flere annonser under ett. Alle henvendelser om annonser rettes til redaksjonen.

Medieplan 2023

Annonsemål

Vi trykker i formatet 215 mm x 270 mm (+ 3 mm utfallende) og tar imot annonser i både helside, 1/2-side og 1/4-side-format. Det er også mulig å annonsere på baksiden.

Utgivelsesplan

Materiellfrist    Distribusjon

24. februar         17. mars
19. mai                 9. juni
6. oktober          27. oktober

Materiell

Bladet trykkes i farger.
Materiell sendes som ferdig PDF-fil til redaksjonen innen deadline.

Opplag

Bladet trykkes i ca 2000 eksemplarer, hvorav ca. 1950 eksemplarer sendes ut adressert til medlemmer i Bibliotekarforbundet og til andre abonnenter.

PDF-arkiv

Vi har et åpent arkiv over tidsskriftet Bibliotekarens tidligere utgivelser helt fra starten i 1993 og fram til i dag. Sjekk de siste utgivelsene for å se hvordan din annonse kan passe inn. Arkivet finner du her.

Kontakt oss for bestilling og mer informasjon