Vi støtter lærerstreiken!

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet har vedtatt støtte til den pågående lærerstreiken.

De tre fagforeningene Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag er for tiden i streik i KS-sektoren, etter at de ikke kom til enighet i lønnsoppgjøret i vår.

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet har i forbindelse med streiken gjort følgende vedtak:

«Vi trenger kvalifiserte og motiverte lærere! Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet vil med dette uttrykke vår støtte til lærerstreiken!»

For mer informasjon om streiken, besøk Utdanningsforbundets nettsider