Uravstemningen i staten: 83 prosent svarte ja

Gjengen til forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat da de startet årets lønnsforhandlinger, som nå er endelig avsluttet. Fra venstre: Roar Fosse, Klemet Rønning-Aaby, Jorunn Solgaard, Guro Elisabeth Lind og Andrea Mandt. Foto: Unio / Nora Sørensen

Hele 83 prosent av Unios medlemmer i staten stemte ja i uravstemningen som ble avsluttet i ettermiddag. – Det er en tydelig tilbakemelding fra våre medlemmer, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Etter en lang og krevende mekling kom Unio stat til enighet med staten om en ramme for årets lønnsoppgjør på 3,84 prosent – noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent. Unio stat inngikk også en ny hovedtariffavtale med Akademikerne. Resultatet av meklingen har nå vært på uravstemning hos Unios medlemmer i staten – som med overveldende flertall stemte ja til forhandlingsresultatet.

Forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind mener 83 prosent ja gir et tydelig mandat.

– Det har vært et krevende oppgjør. Ikke bare har vi inngått en ny tariffavtale med Akademikerne – vi har også fått på plass et nytt og modernisert lønnssystem. Da er det ekstra gledelig med et så klart ja-flertall i uravstemningen, sier Lind.

Det var 28 prosent av medlemmene som avga stemme, og stemmefordelingen mellom ja og nei er nokså jevnt fordelt mellom forbundene. De to største forbundene i Unio stat er Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund (PF). Blant Forskerforbundets medlemmer stemte nærmere 88 prosent ja, i PF stemte 79 prosent ja.

Lind skulle gjerne sett at flere hadde stemt.

– Det er et mål for oss at flere medlemmer deltar i uravstemningen. Det er viktig for den norske arbeidslivsmodellen. Men resultatet i år er så tydelig at vi ikke hadde problemer med å endelig vedta meklingsresultatet, sier Guro Elisabeth Lind.

Brevet om at Unio stat har vedtatt meklingsresultatet er oversendt Riksmekleren i dag.