Oppføringer av Bibliotekarforbundet

Uravstemning i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi stemme er 20. juni kl. 16.00.  Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 29. april, og oppgjøret gikk dermed til mekling. Tirsdag 24. mai la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio […]

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Unio ble enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor 9. juni. Unio gikk inn i forhandlingene med krav om blant annet overføring av revisorene til lokal lønnsdannelse og økning i UB-tilleggene. Vi krevde også endringer i fellesbestemmelsene som tilgodeser skiftarbeidere og endring i forhandlingsbestemmelser. Unio fikk gjennomslag for økning […]