Dette betyr lønnsoppgjøret for deg

Fra meklingen i KS.

I går og i natt ble årets lønnsoppgjør avsluttet i de tre sektorene KS, Stat og Oslo. Her kan du se hva det betyr for deg som BF-medlem.

– Etter svært krevende meklinger i både stat, Oslo og kommunesektoren har Bibliotekarforbundet kommet i mål med et helt akseptabelt resultat for våre medlemmer, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Forbundsleder og forhandlingsleder i KS, Veronicha Angell Bergli. Foto: Christine Tolpinrud

Rammen i alle oppgjør er på 3,84%.

Kommunesektoren: Kombinasjon av ramme og profil

– I kommunesektoren var det en kombinasjon av rammen og profilen som gjorde at Bibliotekarforbundet, sammen med andre Unio-forbund, valgte å takke ja til meklers skisse, sier Bergli, som er BFs forhandlingsleder i KS.

I kommunesektoren betyr det i praksis et kronetillegg på minst 14.700 kroner for våre medlemmer i bibliotekarkoden. Vi har i tillegg oppnådd en ny og høyere startlønn. Fra 1.5.2022 vil all arbeidserfaring, også fra privat sektor, inngå i ansiennitetsberegningen. De to laveste trinnene fjernes og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet.

Generelle tillegg for bibliotekarer per 1. mai 2022 med ny garantilønn i parentes:

7026 Bibliotekar7712 Stilling med krav om master
0 år35 600 (459 100)31 000 (563 800)
2 år24 900 (459 100)21 200 (563 800)
4 år14 700 (459 100)15 500 (563 800)
6 år14 700 (469 300)15 500 (569 300)
8 år14 700 (479 500)15 500 (574 500)
10 år14 700 (529 900)15 500 (605 700)
16 år14 800 (537 900)15 500 (661 600)

Ledere i kapittel 4 (eksempelvis stillingskode 7451 og 7453) får et generelt tillegg på 2,6 prosent.

Det blir også endringer i ubekvemstillegget. For medlemmer som jobber lørdager og søndager er det som før var to bestemmelser i tariffavtalen slått sammen til en. Videre er tillegget endret til å være 22 % av timelønnen og minimum 70 kroner i timen. Dette betyr en økning av helgetillegget på minst 17 kroner i timen for våre medlemmer.

For kvelds- og nattillegget fikk vi ikke gjennomslag for kravet vårt om en harmonisering mellom satsene for de som jobber turnus og våre medlemmer. Vi fikk likevel gjennomslag for en liten økning på 4 kr i timen. Dette betyr at kveldstillegget for ordinært arbeid mellom 17.00 og 06.00 er økt til 32 kroner timen. Medlemmene våre bør merke seg at dette er minimumssatser som man etter drøftinger kan sette høyere lokalt avhengig av arbeidsbelastning og arbeidstidsordning.

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre. Særlig når det gjelder å sikre at våre medlemmer får uttelling for den kompetansen og det ansvaret de faktisk har, og når det gjelder økonomisk verdsetting og uttelling for den jobben som gjøres også etter klokka 17.00. Det ligger en forventing om at biblioteket skal være åpent når andre har fri og den merbelastningen det gir må også synes på lønnsslippen. Til tross for at vi ikke kom i mål med alt, er dette likevel et resultat med ramme og en profil som treffer våre medlemmer og som vi ut ifra forutsetningene kan være fornøyd med, sier Bergli.

Medlemmer i kapittel 3 og 5 får som vanlig lønnen fastsatt i lokale forhandlinger. De medlemmene det gjelder bør merke seg rammen for oppgjøret, hvilke tillegg som er blitt gitt og ikke minst hva garantilønnsnivået er, for å sikre at man ikke får dårligere lønnsutvikling enn man hadde fått i kapittel 4.

Vi arrangerer digitalt kravskrivingskurs for medlemmer i kapittel 3 og 5 i KS. Kurset avholdes 15. juni kl. 11–13. Meld deg på her

Les mer om oppgjøret i kommunen: Løsning i kommunen – men Utdanningsforbundet vil si nei

Stat: Ny avtale og ansiennitetsstige for bibliotekarer

I Staten ble det som varslet inngått en ny tariffavtale med Akademikerne. I denne saken kan du lese om noen av de viktigste endringene

Forhandlingsleder i stat, Glenn Karlsen Bjerkenes. Foto: Ilja C. Hendel

Forhandlingsleder for BF i Stat, Glenn Karlsen Bjerkenes, er fornøyd med oppgjøret. Han trekker spesielt fram den nye ansiennitetsstigen som vil være gjeldende for flere av våre medlemmer.

– Vi har fått til en 16-årig ansiennitetsstige for stillingskode 1410 Bibliotekar og 1199 Universitetsbibliotekar, som i større grad enn før sikrer en høyere årlig lønnsvekst for medlemmer i disse stillingskodene. Det er vi godt fornøyd med, sier Bjerkenes.

Les også: Ny avtale i staten – hva betyr det?

Avtalen innebærer blant annet at alle lønnstillegg skal fordeles lokalt ved den enkelte virksomhet. For å sikre at våre medlemmer og tillitsvalgte i stat er kjent med den nye avtalen og føler seg trygg på den før høstens forhandlinger, arrangerer vi følgende kurs og møter framover:

31. mai kl. 12–13: Digitalt møte for alle BF-medlemmer i stat om den nye avtalen. Meld deg på her

7. juni kl. 13–14: Digitalt kravskrivingskurs for medlemmer i stat. Meld deg på her

22.–23. august: Kurs for tillitsvalgte i stat med opplæring i den nye avtalen. Dette kurset blir fysisk, sted annonseres senere. Meld deg på her

Oslo kommune: Reallønnsvekst og økning av helgetillegg
Forhandlingsleder i Oslo, Hege Bergravf Johnsen Foto: Ilja C. Hendel

–  Etter et døgn på overtid var det godt å kunne melde om et resultat som gir reallønnsvekst og en økning i helgetillegg for våre medlemmer. Jeg er glad for at vi klarte å komme til en løsning, slik at vi unngikk streik, sier forhandlingsleder i Oslo, Hege Bergravf Johnsen.

Rammen på oppgjøret i Oslo er den samme som i de andre sektorene, men på grunn av lavere lønnsoverheng blir det mer penger til fordeling. Medlemmer med lønnstrinn opp til 33 får et tillegg på 18 800. Medlemmer fra lønnstrinn 34 og oppover får et tillegg på 3,71%. Samtidig øker helgetillegget med 5 kroner, og blir nå på 55 kroner timen.

Les mer om oppgjøret i Oslo: Løsning i Oslo

Lurer du på noe om lønnsoppgjøret? Kontakt oss gjerne