Tariff 2019: Oppstart i statsoppgjøret

– Det er rimelig å forvente reell vekst i lønningene nå,…

Tariff 2019: Vi trenger oppdatert info om deg!

BF har medlemmer på flere tariffområder, hvor forhandlingene…

Tariff 2019: Unio krever at høyere utdanning prioriteres i KS-oppgjøret

– Årets oppgjør må sikre solid reallønnsvekst og en prioritering…

– Regjeringen sørger for at pensjonistene taper igjen, mener Unio

– De siste fire årene har pensjonistene hatt betydelig nedgang…

BFs lønnsstrategi

BFs lønnspolitiske strategi beskriver hvordan lønnsforhandlinger…

Unios inntektspolitiske uttalelse 2019

Situasjonen i norsk økonomi tilsier at lønnsveksten må økes,…

– Frontfaget løser ikke lønnsgapet mellom kvinner og menn

Likelønn var tema på en høring i Stortingets Familie- og kulturkomité…

Kommunene knebler ansatte

– Altfor mange blir kneblet, man skal ikke være redd for…