Tariff 2019: Enighet i Oslo kommune

Unio kom natt til 1. mai til enighet med Oslo kommune.

Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene Unio, KAH, Akademikerne og YS har de siste dagene sittet i forhandlinger i forbindelse med tariffoppgjøret 2019.

Rammen for oppgjøret er på 3,2 prosent.

Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum kroner 12.000.

– Reallønnsvekst

– Jeg er fornøyd med at vi har unngått brudd. Vi har fått en løsning som sikrer medlemmene økt kjøpekraft, med ei ramme som er noe over frontfagets ramme, sier Hege Bergravf Johnsen. Hun har vært BFs representant i Unios forhandlingsdelegasjon for oppgjøret i Oslo kommune.

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst. Det har vært et prioritert område for oss, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Protokolltilførsel fra Unio

Unio valgte i år å fokusere på gruppene med høyskole- og universitetsutdanning, spesielt innenfor helse og utdanning. Til tross for de rekrutteringsproblemene Oslo kommune har innenfor disse områdene, valgte kommunen likevel ikke å prioritere disse gruppene.

– Vi opplever at Oslo kommune ikke viser vilje til å prioritere de gruppene hvor det er størst utfordring. Det er skuffende at arbeidsgiver ikke tar dette problemet mer på alvor.

Unio har lagt inn en protokolltilførsel på dette punktet.

– Skal Oslo kommune sikre sine innbyggere tjenester av høy kvalitet i årene fremover, må kommunen sikre at lønnsutviklingen i disse gruppene prioriteres. Lønn er det viktigste virkemidlet de har, minner Skjefstad Andersen om.

Samtidig understreker Unios forhandlingsleder at totalrammen for oppgjøret er akseptabel.

– Oppgjøret er på linje med frontfaget, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Økonomiske elementer

Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum 12.000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell.

Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 31 får 12.000 kroner. Fra lønnstrinn 32 er tillegget 2,62 prosent.

Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent

Virkningstidspunkt er fra 1. mai.

Protokollen med nye lønnstabeller finner du her.

Lønnstabellen finner du her

Fakta Unio Oslo kommune

Unio Oslo kommune forhandler på vegne av over 12.000 medlemmer. Forhandlingene startet 25. april og partene har frist til kl. 24.00 tirsdag 30. april med å bli enige.

Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2019 er som følger:

Utdanningsforbundet   8514
Norsk Sykepleierforbund   2496
Akademikerforbundet   366
Norsk Fysioterapeutforbund   259
Norsk Ergoterapeutforbund   239
Bibliotekarforbundet   104
Forskerforbundet   61
Det norske maskinistforbund   14
Presteforeningen   1
Det norske Diakonforbund   1

Tre av fire hovedorganisasjoner kom til enighet

Det ble altså i natt enighet i mellomoppgjøret mellom Oslo kommune på den ene siden og Unio,  KAH (LO-forbundene) og YS-K på den andre siden. Akademikerne gikk til brudd, så for dem går oppgjøret til megling.