Oppføringer av Embret Rognerød

Enighet i forhandlingene i KS Bedrift

Unio har kommet til enighet med KS Bedrift i mellomoppgjøret for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Det er gitt tillegg på lønnstabellen både i form av generelt tillegg og heving av minstelønnssatser. For stillinger i gruppe 1 uten garantilønn (unormerte stillinger) er det gitt et generelt tillegg på 1,45 %, minimum 6200 kroner. Ramma for oppgjøret […]

Samling for fylkeslagene

Gamle og nye fylkeslagsledere og fylkesstyremedlemmer var 7. og 8. mai samlet på Lillestrøm for å bli bedre kjent med BFs organisasjon og for å diskutere viktige spørsmål om medlemskriterier og organiseringen av BF. I år hadde vi invitert instituttleder Tor Arne Dahl fra arkiv-, bibliotek og informasjonsfag (ABI) på OsloMet til å snakke om […]