Oppføringer av Embret Rognerød

BF søker kommunikasjonsrådgiver

Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver i Bibliotekarforbundet? Søk innen 13. juni! Bibliotekarforbundet søker en medarbeider i 100 % fast stilling som kommunikasjonsrådgiver til vårt sekretariat. Du liker å jobbe målrettet og strategisk med kommunikasjon. Du er flink til å produsere journalistisk innhold og forvalte innhold i ulike digitale kanaler. Du motiveres av å jobbe kreativt […]

Takk til dere som har streiket – og til dere som har støttet streiken!

Fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes takker alle BF-medlemmer som har deltatt – og alle som har støttet opp om streiken. Denne hilsenen går til alle BF-medlemmer som deltok i Unio-streiken, og alle dere som har støttet streiken. Til dere som tok den viktige kampen for oss alle: Dere har utvist tålmodighet og yrkesstolthet, og utstrålt […]

Regjeringen vedtar tvungen lønnsnemd i Oslo: – Kommunen var uinteressert i løsning

Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo er dypt skuffet over Oslo kommune. – De hadde bestemt seg, sier hun etter det ble innført tvungen lønnsnemnd i Oslo. Regjeringen ved arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen innkalte mandag ettermiddag forhandlingsleder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, til møte. Der fikk hun beskjed om at regjeringen vil […]

Forhandlingsløsning for tariffoppgjøret om Bedriftsavtalen

Unio og de andre forhandlingssammenslutningene kom den 1. juni til enighet med Samfunnsbedriftene i tariffoppgjøret for Bedriftsavtalen. Samfunnsbedriftene organiserer nær 540 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer, i tillegg til stiftelser og ideelle bedrifter. Oppgjøret gjelder alle bedrifter som er knyttet til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter «Bedriftsavtalen». De ansatte er delt i to grupper […]

Streik ved sykehusene

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter. Ingen av Bibliotekarforbundets medlemmer er tatt ut i første streikeuttak. Leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen, sier at streikeviljen er stor når til sammen 313 Unio-medlemmer, mesteparten sykepleiere, fra arbeidsdagens begynnelse 4. juni er ute i streik i helseforetakene OUS, […]

Ytterligere opptrapping av streiken

Fra og med tirsdag neste uke tar Unio kommune ut ytterligere 2 114 i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Totalt 20 760 lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og 10 fylkeskommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør […]

Hovedavtalen i staten er forlenget

Partene er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten. Forhandlingsstart blir i løpet av september 2021. – Partene har vært enige om viktigheten av fysiske forhandlinger og forholdene ligger forhåpentligvis bedre til rette for dette til høsten. Hovedavtalen er selve grunnstenen i partssamarbeidet og det er viktig at vi får rammer […]