Oppføringer av Embret Rognerød

Nasjonalbiblioteket får kritikk fra Sivilombudsmannen etter klage fra Bibliotekarforbundet

Sivilombudsmannen kritiserer både Nasjonalbiblioteket og en norsk kommune for å ha sett bort fra folkebibliotekloven i ansettelsessak. – En viktig uttalelse, som viser at fagutdannede bibliotekarer skal ha forrang til lederstillinger i sektoren i tråd med loven, sier fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes. Bibliotekarforbundet har i vinter fulgt opp et medlem som søkte på biblioteksjefstillingen […]

Ny tillitsvalgtkonferanse i november: Se de første programpostene!

18.-19. november arrangerer Bibliotekarforbundet tillitsvalgtkonferanse i Tønsberg med temaet bærekraft. Meld deg på nå! Tradisjonen tro inviterer vi i høst til en todagerskonferanse for våre tillitsvalgte. Temaet for årets konferanse er bærekraft – i arbeidslivet og i bibliotekene, og de første programpostene er nå på plass: Biblioteksjefen i Roskilde, Christian Lauersen, forteller om en ny, […]

Sommerhilsen fra forbundsleder: Vi fortsetter kampen til høsten

«Vi har vist at vi tar kampen, men dette er en kamp som kjempes over tid,» skriver forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes. Våren har vært krevende for både tillitsvalgte, medlemmer og sekretariat, med streik i flere sektorer. Vi har vist at vi tar kampen, men dette er en kamp som kjempes over tid. Først venter velfortjent […]

Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Unio-forbundene har forhandlet ferdig mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK-området. Forhandlingene omfattet Landsoverenskomsten (LOK) for Høgskoler, LOK for museer og LOK for Virksomheter § 26. Forhandlingsresultatet for disse overenskomstene er på linje med de resultater som er oppnådd for Unio-forbundenes medlemmer i Staten. Virke og Unio-forbundene er enige om å fortsette forhandlingene om mellomoppgjøret for LOK […]

Unio etter streikene i årets oppgjør: – Problemene er ikke løst

To av de tre Uniostreikene under årets lønnsoppgjør endte med tvungen lønnsnemd. Men problemene som gjorde at medlemmene gikk til streik er fortsatt ikke løst, understreker Unio, som ruster seg til neste års hovedoppgjør. – Det er arbeidsgiverne som har presset fram en politisk beslutning om våre medlemmers mulighet til lønnskamp. Tvungen lønnsnemnd løser på […]

Takk til dere som har streiket – og til dere som har støttet streiken!

Fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes takker alle BF-medlemmer som har deltatt – og alle som har støttet opp om streiken. Denne hilsenen går til alle BF-medlemmer som deltok i Unio-streiken, og alle dere som har støttet streiken. Til dere som tok den viktige kampen for oss alle: Dere har utvist tålmodighet og yrkesstolthet, og utstrålt […]

Regjeringen vedtar tvungen lønnsnemd i Oslo: – Kommunen var uinteressert i løsning

Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo er dypt skuffet over Oslo kommune. – De hadde bestemt seg, sier hun etter det ble innført tvungen lønnsnemnd i Oslo. Regjeringen ved arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen innkalte mandag ettermiddag forhandlingsleder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, til møte. Der fikk hun beskjed om at regjeringen vil […]

Forhandlingsløsning for tariffoppgjøret om Bedriftsavtalen

Unio og de andre forhandlingssammenslutningene kom den 1. juni til enighet med Samfunnsbedriftene i tariffoppgjøret for Bedriftsavtalen. Samfunnsbedriftene organiserer nær 540 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer, i tillegg til stiftelser og ideelle bedrifter. Oppgjøret gjelder alle bedrifter som er knyttet til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter «Bedriftsavtalen». De ansatte er delt i to grupper […]