Valgkomiteen klare med lederkandidater

Knappe seks måneder før landsmøte i Bibliotekarforbundet er valgkomiteen klare med kandidatene som ønsker å lede organisasjonen de neste tre årene.

Under tillitsvalgtkonferansen i fjor høst startet valgkomiteen opp arbeidet med å finne kandidater til et nytt forbundsstyre som skal lede Bibliotekarforbundet i de neste tre årene. –Vi startet med en omfattende intervjuprosess og fikk inn en lang liste med forslag til navn.

Ønske om bredde og overføring

–Vi mente at vi trengte noen som kjenner forbundet, noen som kan noe om ledelse og som også kjenner tillitsvalgtapparatet. Som forbundsleder blir man både organisasjonens leder og ansikt, men også personalleder, og forslaget som kom inn på lederkandidat mener vi treffer godt, sier Anne Husøy, som har ledet arbeidet i valgkomiteen.

Den fullstendige innstillingen fra valgkomiteen er ennå ikke helt klar. Komiteen har likevel ønske om å gå ut med lederkandidatene i god tid før valget, slik at kandidatene blir kjent for organisasjonen.

Vi har mange gode navn på listen, og selv om det er litt arbeid igjen som gjenstår, så vil vi komme i mål med en fin sammensetning. Og målet er en bredde som både representerer ulike sektorer og geografisk variasjon.

Anne Husøy

Klar for nye utfordringer

Ola Eiksund (61) er bosatt i Arendal og stiller nå til valg som leder av Bibliotekarforbundet. Etter mange år som biblioteksjef i Arendal er Ola klar for nye utfordringer. Bak seg har Ola fagutdanning både som bibliotekar og som førskolelærer. Selv om begge yrker står høyt i kurs er det bibliotekaryrket som står hjertet nærmest.

Biblioteket som idé stikker dypt, og går så langt tilbake i tid, og det var selve ideen som satte meg på sporet til å bli bibliotekar. Nå ønsker jeg å være med å profilere den enorme kunnskapen som finnes i det feltet som vi er i.

Ola Eiksund
Ola Eiksund. Foto.
Ola Eiksund ønsker å lede Bibliotekforbundet. Foto: Liv Ekeberg.

Selv om Ola ble overrasket når valgkomiteen kontaktet han, er ikke organisasjonsarbeid ukjent terreng. Som medlem av forbundet har Ola vært aktivt engasjert, og ble vervet til Bibliotekarforbundet allerede som student av Erling Bergan midt på 90-tallet. Siden har han satt to perioder som aktivt deltakende vara i forbundsstyret, i tillegg til to perioder som leder av kontrollkomiteen.

Ikke redd for å si ifra

Det handler ikke kun om lønn og tariff for Ola, men som fag- og profesjonsforbund må en representere bibliotekarene i alle spørsmål. Som biblioteksjef har han også erfaringer som ikke alle ønsker seg, og har selv vært en som har måtte tørre å si ifra. Dette deler Ola gjerne med andre.

Jeg har sagt ifra når jeg har vært uenig i prioriteringer, og jeg har vært tvungen til å si ifra når det har gått for langt. Det gikk til slutt ut over nattesøvnen og egen helse, og slik skal det ikke være.

Det å være organisert er en grunninnstilling for Ola, og som profesjonsforbund var det helt naturlig å velge Bibliotekarforbundet. Nå vil han engasjere seg for bibliotekarenes muligheter til kunnskapsoppdatering, og til å være trygge i sin yrkesutøvelse.

På lag med studentene

Elisabeth Reinertsen (35) tar gjenvalg til forbundsstyret, og er klar for å utfordres i nestlederrollen. I dag jobber hun som skolebibliotekar på Hvam videregående skole, og er aktivt engasjert i Bibliotekarforbundet.

Jeg er så heldig som har fått være med på dette, og jeg vil gjerne være med videre fordi det er veldig, veldig gøy! Som møteplass og som fagforening er det et sted jeg vil bidra til, jeg vil være med å dra lasset, både i forbindelse med lønnsforhandlinger, men også i viktige spørsmål av mer politisk karakter, som arbeidstidsforhandlinger.

Elisabeth Reinertsen
Elisabeth Reinertsen. Foto.
Elisabeth Reinertsen stiller til valg som nestleder i Bibliotekarforbundet. Foto: Tor Sparhell.

På spørsmål om hva det er som er kjernesak og motivasjon for Elisabeth, handler det fortsatt om å ta vare på studentene:

Det var derfor jeg ble med fra starten av, fordi jeg vet hvor viktig det er å være organisert, og dette hadde jeg lyst til at mine medstudenter også skulle forstå. For meg er det like viktig i dag, vi må ta godt vare på studentene!

Valget i Bibliotekarforbundet finner sted under høstens landsmøte i november. Valgkomiteen i Bibliotekarforbundet består av Anne Husøy og Edit Irene Vevang. Foto av valgkomiteen: Christine Tolpinrud.