Bilde av forbundsstyret i Bibliotekarforbundet fra 1993. Seks personer. Sort-hvitt foto.

Bibliotekarforbundet fyller 30 år!

12. juni 1993 så Bibliotekarforbundet dagens lys. Initiativtakerne Frode Bakken og Rannveig Eidet hadde et sterkt ønske om en egen organisasjon som satte bibliotekarenes interesser på dagsorden.

Bibliotekarer med eget forbund

Siden sommerdagen i 1993 har mye skjedd, og allerede etter to uker hadde forbundet fått over 500 medlemmer. Formålet var å jobbe for lønn og arbeidsforhold som stod i forhold til bibliotekarenes utdanning, betydning og kompetanse. Bibliotekarforbundets første leder, Randi Rønningen, gikk på fra start med oppbrettede ermer, og sammen med et engasjert styre og med medlemmene i ryggen, fikk hun BF inn i Akademikernes Fellesforbund fra 1995.

Siden den gang har forbundet gjennomgått mange endringer. I dag er Bibliotekarforbundet et av 14 Unio-forbund, og vi er fortsatt det viktigste forbundet for bibliotekarer med mer enn 1600 medlemmer. Vi jobber for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår, for høy kvalitet i utdanningen og utøvelse av faget, og for å styrke våre medlemmers rolle i arbeidslivet.

Slik feirer vi dagen

Bibliotekarforbundet har en beskjeden tradisjon for markeringer, og 30-års jubileet blir intet unntak i rekken. Dagen går likevel ikke helt upåaktet hen, og vi feirer oss selv som vi best kan ved en nøktern markering på dagen med hurrarop i sosiale medier.

Jubileumsnummer

Bursdagen i juni markeres med en jubileumsutgave av Bibliotekaren som i disse dager lander i postkassen til medlemmer og abonnenter. Tidligere dekan og bibliotekar Øivind Frisvold har skrevet om bibliotekarenes historie, mens Jan Holm har gjort et felles intervju med forbundets første leder Randi Rønningen sammen med dagens forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Sammen snakker de om forbundets historie, nåtid og fremtid.

Kviss for de kvasseste

Når du først har vært gjennom historien, byr Bibliotekarens første redaktør, Erling Bergan på en skikkelig utfordring i en jubileums-quiz. Få med deg en venn eller en kollega og test dine kunnskaper om Bibliotekarforbundets historie!

Skulle du trenge litt hjelp med svarene, eller om kanskje er oppriktig interessert i å lese mer om historien vår, kan du også gjøre dette i jubileumsutgaven vår fra 2013. Da fylte vi 20 år, og Erling Bergan foretok en tidsreise gjennom viktige hendelser i forbundets historie. Også i 2018 hadde vi en jubileumsmarkering i Bibliotekaren. Da fylte vi 25 år og diskuterte blant annet muligheten for å åpne opp forbundet for nye medlemsgrupper.

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto.
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli fikk 10 av 15 rette på jubileumskvissen i Bibliotekaren. Hvor mange klarer du? Foto: Christine Tolpinrud.