personer sittende ved bord. bilde tatt bakfra, du ser rygger, personer som ser på en scene eller tavle. Foto.Bibliotekarforbundet

Landsmøte 2023: Har du en sak du brenner for?

Bibliotekarforbundets landsmøte arrangeres hvert tredje år,…

Valgkomiteen klare med lederkandidater

Valgkomiteen i Bibliotekarforbundet består av Anne Husøy og Edit Irene Vevang. Foto: Christine Tolpinrud.
Anne Husøy og Edit Irene Vevang. Foto.

Valgkomitéen søker kandidater

Valgkomiteen har startet arbeidet opp mot landsmøtet 2023.…
Veronicha Angell Bergli. Foto.

Tar ikke gjenvalg som forbundsleder

Veronicha Angell Bergli tar ikke gjenvalg på landsmøtet 2023.…