Valgkomitéen søker kandidater

Valgkomiteen har startet arbeidet opp mot landsmøtet 2023. På bildet: Anne Husøy og Edith Irene Vevang. Jorunn Irene Johansen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Christine Tolpinrud

Valgkomitéen er i gang med arbeidet med å finne egnede kandidater til forbundsstyret og kontrollkomiteen som skal velges på landsmøtet i november 2023. Er du eller noen du kjenner aktuell for et verv i Bibliotekarforbundet?

Valgkomitéen består av:

Anne Husøy (leder), Hustadvika bibliotek
Edith Irene Vevang, Bergen Offentlige Bibliotek
Jorunn Irene Johansen (vara), Skien vgs

Valgkomiteen skal fylle følgende posisjoner til forbundsstyret: Leder, nestleder, fem styremedlemmer og fem varamedlemmer. I tillegg leder, to medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomitéen.

Som medlem av forbundsstyret skal man delta i et visst antall styremøter hvert år samt på enkelte av forbundets arrangementer. Forbundsleder skal både ha ansvar for ledelse av forbundsstyret og personalledelse av de ansatte i sekretariatet. I alle styreverv er det nyttig med organisasjons- og/eller styreerfaring, enten det er fra fagforening, frivilligheten eller andre områder. I tillegg er engasjement for bibliotekpolitikk en fordel.

Kontrollkomitéen har til oppgave å vurdere forbundets løpende virksomhet og skal utarbeide skriftlig rapport for hver landsmøteperiode. 

Valgkomitéen kjenner ikke til alle de gode kandidatene som finnes blant medlemmene våre, så vi trenger forslag fra dere. Kandidatene skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og profesjonen. Siden valgkomitéen kun har medlemmer fra KS-sektoren, er det ekstra viktig for oss å få innspill på medlemmer i de andre sektorene. Alle medlemmer av Bibliotekarforbundet kan velges til et verv, og kandidatene er valgt for tre år.

Har du lyst til å bidra i forbundsstyret eller kontrollkomiteen eller kjenner noen som har lyst, ta kontakt med valgkomitéens leder på moreogromsdal@bibforb.no snarlig.