Tariff 2019: Slik blir den nye lønnen i kapittel 4

Tilhører du KS kapittel 4? Etter spørsmål fra medlemmer har vi samlet eksempler på hvordan de nye minstelønnssatsene slår ut i forhold til tidligere avtalte lokale tillegg.

Bibliotekarforbundet har fått flere spørsmål fra våre medlemmer i kommunesektoren om hvordan tidligere avtalte lokale tillegg slår ut med de nye minstelønnssatsene i KS.

I mai kom Unio kommune og KS til enighet om en meklingsløsning i årets mellomoppgjør. Oppgjøret prioriterte de med 3- og 4-årig høgskoleutdanning. Startlønna er betydelig hevet, og det er lagt inn et særlig løft for de med 10 års ansiennitet. Etter 1. juli skal alle med 10 års ansiennitet ligge over 500 000 kr. i grunnlønn.

Hege B. Johnsen

Rådgiver Hege B. Johnsen svarer på hvordan årets lønnsoppgjør slår ut for deg som tilhører kapittel 4.

Se også: Tips til lokale forhandlinger i KS i høst

Bibliotekarforbundet har fått flere spørsmål fra medlemmer i etterkant av oppgjøret og har derfor laget et lengre svar på hvordan de nye minstelønnssatsene i KS påvirker tidligere avtalte lokale tillegg.