Tariff 2019: Slik blir den nye lønnen i kapittel 4

Bibliotekarforbundet har fått flere spørsmål fra våre medlemmer i kommunesektoren om hvordan tidligere avtalte lokale tillegg slår ut med de nye minstelønnssatsene i KS.

I mai kom Unio kommune og KS til enighet om en meklingsløsning i årets mellomoppgjør. Oppgjøret prioriterte de med 3- og 4-årig høgskoleutdanning. Startlønna er betydelig hevet, og det er lagt inn et særlig løft for de med 10 års ansiennitet. Etter 1. juli skal alle med 10 års ansiennitet ligge over 500 000 kr. i grunnlønn.

Bibliotekarforbundet har fått flere spørsmål fra medlemmer i etterkant av oppgjøret og har derfor laget et lengre svar på hvordan de nye minstelønnssatsene i KS påvirker tidligere avtalte lokale tillegg.