Takk til dere som har streiket – og til dere som har støttet streiken!

Fungerende forbundsleder Glenn Karlsen Bjerkenes takker alle BF-medlemmer som har deltatt – og alle som har støttet opp om streiken.

Denne hilsenen går til alle BF-medlemmer som deltok i Unio-streiken, og alle dere som har støttet streiken.

Til dere som tok den viktige kampen for oss alle: Dere har utvist tålmodighet og yrkesstolthet, og utstrålt kamplyst og positivitet. Dere har vært kreative og engasjerte.

Ni av ni bibliotekarer i Alta var tatt ut i streik. Foto: Stine Ballovarre.

Samtidig vet jeg at det også er mange som har støttet streiken. Uten støtteerklæringer og gode kolleger som engasjerer seg til tross for at de selv ikke er tatt ut i streik, ville streikearbeidet vært fånyttes. Heldigvis har vi kunnet merke støtten klart og tydelig både ut fra hva vi får høre fra streikevaktene våre og engasjementet i sosiale medier. Det er vi takknemlige for!

I Unio-sammenheng er Bibliotekarforbundet et lite forbund, og det blir fort fokus på de store yrkesgruppene når mediene skal oppsummere. Vi kanskje er små, men gjennom streiken har vi virkelig fått vist at vi også synes og er viktige.

Historien er ikke ferdigskrevet
Unios oppsummering av situasjonen på Frevar i Fredrikstad som stoppet streiken er enkel: Vi førte en ansvarlig og trygg streik, og situasjonen i Fredrikstad kunne blitt løst. Når KS nekter å godta en løsning, så viser de hvor uunnværlige vi er, og hvorfor vi har en god sak. De viser med sin opptreden hvor viktig vår arbeidskraft er, uten at de er villige til å betale for det. De vet samtidig hvor landet ligger og hva vi i Unio vil forvente og kreve i neste oppgjør.

Når det gjelder hjemmetjenesten i Nordre Aker bydel i Oslo, som var begrunnelsen for tvungen lønnsmend i Oslo, var bemanningen i hjemmetjenesten under streiken tilsvarende helgenivå. Hvis det var helsefarlig under streiken, så er det også helsefarlig hver helg hele året. Heller ikke Oslo kommune var interessert i å finne en løsning. Men også Oslo har vist ved sin opptreden hvor viktig vår arbeidskraft er.

Denne historien er altså ikke ferdigskrevet. Det ble ikke det resultatet vi trengte i år. Likevel er det er en ting som er klart: Streiken var vellykket. Vi vant ikke frem i kroner og øre, men i folket og i mediebildet. Respons Analyse gjennomførte en undersøkelse som fant at tre av fire støtter Unio-streiken. Dette legges merke til.

Marie Louise Ask Moss og Jo Scharning streiker utenfor Bekkestua bibliotek. Foto: Marie Louise Ask Moss.

I årets streik har vi lagt grunnlaget for kommende års tariffoppgjør. Unio gir seg ikke uten kamp. Takket være dere som streiket og dere som støttet de streikende,  mener jeg at vi har tatt et skritt nærmere å oppnå målet vårt – at utdanning skal lønne seg.

Tusen takk igjen for innsatsen under streiken!