Regjeringen vedtar tvungen lønnsnemd i Oslo: – Kommunen var uinteressert i løsning

Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo er dypt skuffet over Oslo kommune. – De hadde bestemt seg, sier hun etter det ble innført tvungen lønnsnemnd i Oslo.

Regjeringen ved arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen innkalte mandag ettermiddag forhandlingsleder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, til møte. Der fikk hun beskjed om at regjeringen vil vedta en lov om tvungen lønnsnemnd i Oslo kommune. Det betyr at streiken i Oslo nå avsluttes, og de om lag 1900 medlemmene som har vært i streik i Unio Oslo må tilbake på jobb.

Aina Skjefstad Andersen er svært skuffet over beslutningen.

– Dette er noe kommunen helt klart hadde bestemt seg for. Oslo var uinteressert i en løsning.

– I denne streiken har vi vært veldig bevisste på at vi ikke skulle sette liv og helse i fare. Uttakene har vært nøye planlagte, nettopp for å unngå tvungen lønnsnemnd. I tillegg har vi vært svært medgjørlige når kommunen har søkt dispensasjon.

For å illustrere: Like før Skjefstad Andersen skulle inn til arbeids- og sosialministeren mandag ettermiddag, hadde Unio Oslo mottatt hele 1071 dispensasjonssøknader fra Oslo kommune. Av disse var 805 helt eller delvis innvilget. Det vil si at Unio Oslo har innvilget tre av fire dispensasjonssøknader de har mottatt. For det konkrete tilfellet med hjemmetjenesten i bydel Nordre Aker så var de ankene som ble avslått, gitt på bakgrunn av helgebemanning. Den pleien som ville blitt gitt, hadde altså vært på samme nivå som i helg/ferie.

Da Skjefstad Andersen kom til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen klokken fem i ettermiddag, fikk hun beskjed om at liv og helse sto i fare i bydel Nordre Aker som følge av at det ikke var gitt dispensasjon der. Hos ministeren ga Unio Oslo overfor Oslo kommune klart uttrykk for at de ville se på dispensasjonssøknadene på nytt, og innvilge disse slik at det ikke ville være fare for liv og helse.

Oslo kommune nektet å akseptere dette, og da sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at han ikke hadde noen annen mulighet enn å vedta tvungen lønnsnemnd.

Ingen forsøk fra Oslo kommune
Skjefstad Andersen medgir hun er lite imponert over hvordan Oslo kommune har håndtert konflikten.

– Min telefon har vært på under hele streiken, jeg har vært tilgjengelig for Oslo kommune døgnet rundt, og bedt dem komme på banen. Likevel, ikke én gang i løpet av denne perioden tok de kontakt for å finne en måte vi kunne komme til enighet på slik at streiken kunne avblåses. Det vitner om svært liten vilje til å finne en løsning i en så alvorlig situasjon som Oslo har stått i den siste tiden.

– Det er helt tydelig at de i stedet har lett svært grundig for å finne en annen, mindre kostbar måte på å komme seg ut av streiken på. Vi har vært svært rause med dispensasjonene når kommunene har søkt, og innvilget om lag 75 prosent av dem. Paradoksalt nok har mange av våre medlemmer i helsesektoren fortalt at bemanningen har vært bedre under streiken enn den brukte å være på vanlige arbeidsdager. Da kan man fort være fristet til å tro at Oslo kommune har spekulert i tvungen lønnsnemnd snarere enn å ville finne en løsning selv.

Hvordan vil Oslo løse utfordringene?
Unios forhandlingsleder i Oslo mener at et slikt utfall av streiken vil medføre at Oslos grunnleggende utfordringer vil bestå.

– Dette vil ikke gjøre noe med de problemene som kommunen har både når det gjelder det å rekruttere og beholde folk i nøkkelposisjoner, spesielt innenfor helse og utdanning. Vi vet eksempelvis fra SSB at i Oslo er det slik bare tre av fire som underviser i grunnskolen, har godkjent lærerutdanning. En av fire som underviser har altså ikke lærerutdanning! SSB anslår også at det vil mangle over 30 000 sykepleiere om 15 år, svært mange av disse i Oslo. Hva har Oslo kommune tenkt å gjøre med dette?

– Årets oppgjør vil bare forsterke disse problemene. Da det ble tvungen lønnsnemnd i KS, var reaksjonene svært krasse, og mange medlemmer sa at nå, nå bytter de jobb. I Oslo vil reaksjonene trolig bli minst like sterke, og her har mange av våre kompetente og velutdannede medlemmer enda flere valgmuligheter på arbeidsmarkedet. Hva gjør kommunen med dette, har de noen som helst plan for å sikre at byens innbyggere i fremtiden sikres de tilbudene de kan forvente innen barnehage, skole, helse og kultur?

Uunnværlige yrkesgrupper
Skjefstad Andersen mener at Oslo kommune nå har en kjempeoppgave foran neste års hovedoppgjør, og krever at kommunen må gjøre det mer attraktivt å ville jobbe som barnehagelærer, lærer, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, maskinist, forsker eller bibliotekar. Alle yrkesgrupper som bidrar til at folk kan få de gode kommunale tjenestene som de bør forvente.

– Disse yrkesgruppene er uunnværlige, for Oslo kommune, for befolkningen i byen. De er kompetente og høyt utdannede, og gjør en fantastisk innsats for byen.

– I tillegg verdsettes de høyt av innbyggerne i byen. En undersøkelse i forrige uke viste jo at tre av fire støtter streiken, som altså har møtt stor forståelse og fått mye støtte. Nå må Oslo kommune også vise at de verdsetter sine ansatte, sier Skjefstad Andersen.

Kritisert for bruk av tvungen lønnsnemnd
Å iverksette tvungen lønnsnemnd er dramatisk, og noe Norge er blitt kritisert for tidligere, blant annet av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). De mener Norge ofte har benyttet seg av brede og lite restriktive kriterier. https://frifagbevegelse.no/loaktuelt/kraftig-ilokritikk-av-norge-6.158.160526.f20f6f3bfd

– Man kan spørre seg hvor reell streikeretten er når vi ser hvor fort regjeringen griper til tvungen lønnsnemnd.

– Måten streiken ble avblåst på i KS var total uforståelig – her ble det altså gitt dispensasjon på Frevar to timer før Unios forhandlingsleder skulle møte på ministerens kontor, likevel ble det altså tvungen lønnsnemnd. Slike handlinger bidrar til å utvanne et av de viktigste og sterkeste våpnene arbeidstakerorganisasjonene i Norge har, mener Aina Skjefstad Andersen.

Les mer om det som skjedde på Frevar her. https://www.unio.no/2021/06/04/frevar-et-paskudd-for-a-stanse-streiken/

Fakta om lønnsnemnd
Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene bestemmer at en streik skal avsluttes og at partenes interessetvist skal løses ved voldgift. Det blir da Rikslønnsnemnda som bestemmer utfallet av tvisten (resultatet i lønnsoppgjøret). Rikslønnsnemndas avgjørelse har samme virkning som en tariffavtale.

Fakta Unio Oslo
I Oslo kommune har Unio nær 13 000 medlemmer. Disse fordeler seg på følgende organisasjoner: Utdanningsforbundet (9089 medlemmer), Norsk Sykepleierforbund (2759), Forskerforbundet (85), Norsk Fysioterapeutforbund (277), Det norske maskinistforbund (20), Akademikerforbundet (317), Norsk Ergoterapeutforbund (272), Presteforeningen (1) og Bibliotekarforbundet (100).