Oppfordrer flere til å ta imot praksisstudenter

– Vi har et stort behov for praksisplasser for andreårsstudenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap i perioden 4. januar – 5. februar 2021, og håper dere vil hjelpe oss, skriver instituttleder ved fakultet for arkiv, bibliotek og informasjonsfag Tor Arne Dahl i et innlegg på bibliotekNorge-lista 27. august.

– Som vanlig har vi stort behov for praksissteder i Oslo og omegn, men i år ønsker vi også å komme i kontakt med potensielle praksissteder andre steder. Mange av våre studenter har slekt og venner rundt omkring i landet, og vil kunne bo der under praksisperioden. Det er viktig å kunne sende studenter dit for å redusere kollektivreiser i Oslo-regionen dersom koronasituasjonen vedvarer, skriver instituttlederen videre.

BF oppfordrer flere til å ta i mot praksisstudenter
– Praksisperioder er etter BFs mening svært viktige for å få et grunnleggende innblikk i yrkesutøvelsen. Selv hadde jeg praksis ved høgskolebiblioteket på Rena og ved Kilden kjønnsforskning.no under studietida. Selv om jeg etter endt utdanning gikk folke- og fylkesbibliotekveien, er jeg takknemlig for hvor godt jeg ble tatt imot og for de erfaringene praksisplassene ga meg, sier forbundsleder i Bibliotekarforbundet Veronicha Angell Bergli.

Praksisen er helt avgjørende for å sikre høy kvalitet både i utdanningen og yrkesutøvelsen til nye bibliotekarer, påpeker forbundslederen.

– Vi vet også at mange bibliotekledere har mye igjen for å ha praksisstudenter hos seg, både som en kartlegging av nye kandidater og for å få nye impulser i biblioteket. Derfor oppfordrer vi alle som har anledning til å ta imot praksisstudenter, sier forbundsleder i Bibliotekarforbundet Veronicha Angell Bergli.

Legger om praksisen neste år

Andreårspraksis dette studieåret er forøvrig svært spesielt:

  • Studentene fikk ikke gjennomført førsteårspraksis på ordinær måte i mai på grunn av koronarestriksjonene i samfunnet. De er derfor svært motiverte for praksisarbeid, ifølge Oslomet.
  • Dette er siste gang denne typen praksis gjennomføres fordi Oslomet introduserer et nytt bachelorprogram for studentkullene som starter fra og med studieåret 2020-2021. I den nye programplanen er det én praksisperiode som gjennomføres fem uker før påske.

 

Dersom du/dere har anledning til å ta imot en student, ber Oslomet om tilbakemelding på dette skjemaet.