Tariff 2020: Enighet med Spekter i A-delsforhandlingene

Det er nå avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i virksomheter utenom helseforetakene og Lovisenberg/Martina Hansens hospital.

– Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet på dette trinnet, men det er ingen tvil om at det blir krevende runder fremover når vi skal komme til konkrete forhandlinger om økonomi, både sentralt og lokalt, sier Unios forhandlingsleder i Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Sverresdatter Larsen presiserer at det så langt ikke er avtalt noe om økonomi for helseforetak og Lovisenberg/Martina Hansen. Det skal de enkelte forbund forhandle om på et senere tidspunkt sentralt eller lokalt.

Protokollen vedlagt.