Nedleggelsen av BibliotekNorge-lista vekker reaksjoner

I forrige uke meldte Nasjonalbiblioteket at de legger ned bibliotekNorge-lista fra og med 28. august. Dermed er den kanskje viktigste digitale debattarenaen i norsk biblioteksektor de siste 20 årene en saga blott.

– De siste årene har det vært synkende aktivitet, og det er færre skribenter som har bidratt. Hovedgrunnen til dette er nok at det nå finnes mange ulike kanaler for informasjonsdeling bibliotekene i mellom. Der e-postlista i sin tid samlet bibliotek-Norge, er den i dag en av veldig mange kanaler som retter seg mot bibliotek og bibliotekansatte. Teknologien som ligger til grunn for lista er gammel og kan ikke lenger oppgraderes, skriver avdelingsdirektør for bibliotekutvikling på Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand i et innlegg på bibliotekutvikling.no.

Etter at NB avslørte avgjørelsen har reaksjonene fra enkelte i sektoren vært tildels kraftige. – Gratulerer med solid utført sletting, Nasjonalbiblioteket, tordner bibliotekblogger Anders Ericson på Bibliotekettarsaka.

Spørsmålet flere stiller seg er: Hvor skal den offentlige debatten i biblioteksektoren foregå heretter?

Leder i Norsk Bibliotekforening Vidar Lund skrev på lista – før nedleggelsen var et faktum – at han er engstelig for at BibliotekNorge-lista kan etterlate seg et tomrom i biblioteksektoren.

– Det eg er mest redd for at vi mistar med nedlegginga av lista, er den felles arenaen for ALLE bibliotektilsette og andre interesserte i bibliotekpolitikk og -fag, skriver Lund, som oppfordrer folk til å melde seg inn på Bibliotek-Norge-forumet, som ligger ute på bibliotekutvikling.no.

– Står fritt til å videreføre lista

Nå diskuterer flere aktører med tilknytning til biblioteksektoren en mulig videreføring av Bibliotek-Norge-lista. Diskusjonen tok til like før lista stengte, og Thomas Gramstad var en av dem som tidlig tok til orde for en slik løsning

Bibliotekaren kjenner til at det nå blir tatt initiativ til å videreføre lista.

Avdelingsdirektør for bibliotekutvikling på Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Tinnesand, sier han ikke har noen motforestillinger mot en videreføring av BibliotekNorge-lista.

– De som ønsker det står selvsagt fritt til å videreføre lista. Men Nasjonalbibliotek kommer ikke til å tilby å drifte en postliste på den eksisterende teknologiske plattformen, sier han.

Han understreker at innholdet på bibliotekNorge-lista vil bli ivaretatt av NB, slik NB også skrev i sin begrunnelse. På direkte spørsmål om NB ser på forumet på bibliotekutvikling.no som en erstatning for lista, svarer han følgende:

– Forumet blir ingen erstatning, men det er en av mulighetene som finnes, sammen med Facebook, blogger, nyhetsbrev også videre, sier han.

Den nye versjonen av BibliotekNorge-lista ble gjort tilgjengelig tidligere i september med Thomas Gramstad som leder for listeadministratorteamet.