Forhandlingsløsning for tariffoppgjøret om Bedriftsavtalen

Unio og de andre forhandlingssammenslutningene kom den 1. juni til enighet med Samfunnsbedriftene i tariffoppgjøret for Bedriftsavtalen.

Samfunnsbedriftene organiserer nær 540 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer, i tillegg til stiftelser og ideelle bedrifter. Oppgjøret gjelder alle bedrifter som er knyttet til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter «Bedriftsavtalen».

De ansatte er delt i to grupper hvor gruppe 1 får sin lønn fastsatt sentralt, mens gruppe 2 sin lønn fastsettes gjennom lokale forhandlinger. Årets tariff-forhandlinger var et mellomoppgjør der det kun ble forhandlet om lønn.

Resultatet av forhandlingene

Unio krevde en klar reallønnsvekst og at det ble gitt et generelt prosentvis tillegg.

Rammen for oppgjøret endte på 2,82 prosent med en profil som sikret Unio sine medlemmer en reallønnsvekst.

Protokollen fra forhandlingene

Tilfreds forhandlingsleder

Forhandlingsleder Svein Kvammen fra Akademikerforbundet uttaler at «Jeg er tilfreds med at vi fikk på plass en ramme på oppgjøret som var akseptabel og et prosentvis tillegg på 2,5 fra 1.mai for gruppen våre medlemmer tilhører. For de fleste av våre medlemmer skal det nå forhandles lokalt uten sentrale føringer. Ambisjonen er lokale oppgjør som gir en klar reallønnsvekst.»

I tillegg til Kvammen bestod forhandlingsdelegasjonen av Svein Roger Mandal (Det norske Maskinistforbund), Glenn Karlsen Bjerkenes (Bibliotekarforbundet) og Seniorrådgiver Andrea Mandt fra Unio

Kvammen takker alle i delegasjonen for vel utført arbeid i en krevende situasjon med pandemi og en pågående streik.

Det er satt frist til 21.juni for godkjenning av forhandlingsresultatet