Verneombudsprisen 2022 – vi trenger ditt forslag til kandidat!

Verneombudsprisen i 2021 gikk til Gary Hoffman. Hvem bør få prisen i 2022? Foto: Embret Rognerød / Utdanningsforbundet

Unios verneombudspris skal deles ut for femte gang på Verneombudskonferansen 2022. Med Verneombudsprisen ønsker Unio å løfte fram den viktige rollen verneombudene har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen som verneombud.

I 2021 gikk verneombudsprisen til Gary Hoffman, verneombud ved Nord Universitet avdeling Nesna, for i en krevende situasjon for arbeidsplassen å ha utført verneombudsjobben samvittighetsfullt og grundig. Han sørget for å sette risikovurdering av arbeidsmiljøet på dagsordenen, involverte bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet i vernearbeidet når dette var nødvendig, og arbeidet hardt og målrettet for å ivareta de ansattes arbeidsmiljø og helse.

Hvem synes du bør bli årets vinner av verneombudsprisen?

Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater, også kandidater som tidligere er nominert. Begrunnede forslag til kandidater sendes til verneombud@unio.no senest 19. september 2022. Begrunnelsen må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i Verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.

Fra Verneombudsprisens statutter:

§ 4 UTVALGSKRITERIER
«Årets verneombud» tildeles: Et verneombud som gjennom sitt verv har lagt ned en særskilt innsats for å ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, herunder å påse at virksomheten er godt innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstagernes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljølovens vernebestemmelser.