Tillitsvalgtkonferansen 2022 – programmet er klart!

24.–25. november arrangerer vi tillitsvalgtkonferanse i Stavanger. Temaet er ytringsfrihet og programmet er nå klart.

Tillitsvalgtkonferansen 2022 skal handle om ytringsfrihet og arbeidsliv, samt ytringsfrihet og bibliotekets rolle. Første programslipp kom før sommeren, her kan du lese mer om det som skal skje på konferansens andre dag. Vi ser frem til innholdsrike dager med tillitsvalgte fra hele landet og håper du melder deg på!

Befolkningens holdning til ytringsfrihet

Kjersti Thorbjørnsrud. Foto: Privat

25. november kommer Kjersti Thorbjørnsrud for å holde innlegget «Ytringsfrihet i en ny offentlighet». Debatt om ytringsfrihet og ytringskultur har gått høyt de siste årene. Også bibliotekenes rolle som arena for kontroversielle debatter har blitt diskutert. Men hva mener folk flest om hvor grensene går for offentlige ytringer egentlig? Og spiller dét noen rolle for bibliotekene? Dette foredraget formidler nøkkelfunn fra forskningsprosjektet Status for ytringsfriheten i Norge og inviterer til dialog om ytringsklimaet generelt og bibliotekenes rolle spesielt. Hun deltar også i en paneldebatt.

Kjersti Thorbjørnsrud er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har ledet Fritt Ords Monitorprosjekter om status for ytringsfriheten i Norge og jobber ellers med spørsmål knyttet til politisk kommunikasjon, medieinnflytelse og journalistikk.  

Hva skjer hvis bibliotekene blir woke?

Danby Choi. Foto: Dev Dhunsi

Norske bibliotek må passe seg for ikke å bli woke, skrev Danby Choi i en leder i Subjekt da Rødt-politiker Mimir Kristjansson ikke fikk holde et arrangement på Ulstein bibliotek tidligere i år. Nå kommer han til tillitsvalgtkonferansen for å snakke om hva som kan skje nettopp hvis bibliotekene blir woke. Han skal også delta i en paneldebatt.

Danby Choi er sjefredaktør i Subjekt. Han grunnla Subjekt i 2013 og selskapet i 2017. Choi er uteksaminert i 2016 med bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er tidligere kunstanmelder i Aftenposten og spaltist i Dagbladet, blant mye annet. Choi er også styremedlem i Oslo redaktørforening og tidligere norgesmester i streetdance (2009).

Biblioteket som uavhengig møtested

Elin Golten. Foto: Privat

Elin Golten kommer til konferansen for å snakke om avhandlingen «Folkebiblioteket som uavhengig møtestad og arena for offentleg samtale og debatt i ei digital tid». I avhandlingen utforsker hun hvordan sentrale aktører i to lokalsamfunn definerer biblioteket som et møtested og en institusjon som skal bygge opp under en bærekraftig lokal offentlighet. Funn i avhandlingen viser hvordan rollen blir oppfattet og utspilt i de to kommunene og hvordan ulikhet ved lokalsamfunnet har innvirkning på rollen. Det blir blant annet avdekket potensielle utfordringer knyttet til å være kommunal institusjon og uavhengig arena samtidig.

Golten er seksjonssjef for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune. Hun har vært stipendiat ved OsloMet og i september 2022 forsvarer hun ph.d.-graden i bibliotek- og informasjonsvitenskap med avhandlingen hun skal presentere på tillitsvalgtkonferansen.

Meld deg på!

I tillegg til dette blir det i løpet av konferansen paneldebatt, bibliotekbesøk, perspektiver på ytringsfrihet fra ulike roller i biblioteket, middag, sosialt samvær og mye mer!

Se hele programmet og meld deg på her

Konferansen arrangeres på Sola Strand Hotel i Stavanger. Deltakelse er gratis for alle tillitsvalgte i Bibliotekarforbundet og vi dekker reise og opphold. Tillitsvalgte har rett til lønnet permisjon for å delta.

Vi gleder oss til å se deg!