Landsmøte 2020: BF-landsmøtet nærmer seg – her er sakene

Delegater fra alle BFs fylkeslag kommer 19. – 20. november til Gardermoen for å drøfte treårsperioden BF har bak seg og stake ut kursen for årene framover.

Under landsmøtet legges både beretning, regnskap og kontrollkomiteens rapport fram for delegatene. Se heftet med alle sakene som skal behandles.

Størst spenning er det kanskje knyttet til spørsmålet om BFs medlemskriterier i årene fremover.

Landsmøtet skal også velge et nytt styre. Veronicha Angell Bergli er innstilt som ny forbundsleder og hele valgkomiteens innstilling er offentliggjort.

I tillegg fremmer forbundsstyret fire politiske uttalelser til årets landsmøte – om henholdsvis grønne tariffavtaler, bibliotek og ytringsfrihet, bibliotekets rolle i krisetider, og om støtte til Helsebiblioteket.no. Disse vil bli presentert på nettsidene i ukene frem mot landsmøtet. Du finner dem også i sin helhet i landsmøteheftet.