Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten. – I den usikre økonomiske situasjonen vi har no, har frontfaget vurdert det slik at dei må utsette forhandlingane til august. Denne avgjersla blei tatt for kort tid sidan. Dette har vi sjølvsagt stor forståing for, og har difor akseptert at alle lønnsforhandlingane blir utsett til hausten, sier leder Ragnhild Lied i BFs hovedorganisasjon Unio.

Som en følge av den alvorlige og usikre økonomiske situasjonen vi er i, blir forhandlinger om lønninger og arbeidsbetingelser utsatt til august.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og Staten, besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger til høsten 2020.

Frontfaget i konkurranseutsatt industri forhandler først om lønn og arbeidsbetingelser  i det norske systemet. Resultatet der skal danne en norm som, over tid, følges av andre grupper. Derfor aksepterer Unio og de andre organisasjonene i arbeidslivet at også de andre lønnsoppgjørene utsettes.

Som følge av denne utsettelsen forlenges hovedtariffavtalene i alle sektorer der BF har medlemmer til 15. september 2020.

Les mer på Unios nettsider.