Oppføringer av Petter Bruce

Sommerhilsen fra forbundsleder

Forbundsleder ønsker medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer! Siden begynnelsen av mai har hverdagen begynt å normalisere seg mer og mer, samtidig vet jeg at arbeidsdagen fortsatt er annerledes for mange av dere. Hvis dere fremdeles opplever problemstillinger på arbeidsstedet knyttet til korona-epidemien, som omdisponering, i forbindelse med ferieavvikling eller lignende, er dette noe vi […]

Felles veileder om avvikling av ferie i 2020

På grunn av koronaepidemien har det oppstått en del usikkerhet rundt årets ferieavvikling. Unio, de andre hovedorganisasjonene og KS er enige om anbefalinger vedrørende planlegging og avvikling av ferie for 2020. Disse anbefalingene innebærer ikke at ferieloven fravikes, og utgangspunktet er at ferieavviklingen, så langt det lar seg gjøre planlegges og gjennomføres på en mest […]

Avlyste kurs gjennomføres nå som skjermkurs

27. mai: Grunnkurs for tillitsvalgte og andre medlemmer Grunnkurset gir deg en grunnleggende oversikt over tillitsvalgtes oppgaver, rettigheter og plikter, lov- og avtaleverk og medbestemmelse. 2., 3, og 4. juni: Kurs i lokale forhandlinger Kurset gir en grunnleggende innføring i forhandlingssystemet og lønnssystemet i offentlig sektor. Første dag retter seg primært mot medlemmer i kommunal […]

Skolebibliotekene ved gjenåpning av skolene

I forbindelse med at skolene nå delvis har åpnet igjen, og det har kommet tydelige signaler om ytterligere åpning i ukene som kommer, har Bibliotekarforbundet fått en rekke henvendelser fra medlemmer om er usikre på rammene for drift av skolebibliotekene. Vi sammenstiller her den informasjonen vi så langt har klart å skaffe oss. Vi vil […]

Svar fra Helsedirektoratet om gjenåpning av folkebibliotekene

Bibliotekarforbundet har jobbet med å finne ut av om folkebibliotekene kun kan gjenåpne etter nasjonale råd og retningslinjer, eller om kommunen eller regionale myndigheter kan avgjøre gjenåpning. Vi har også etterspurt nasjonale råd om smittevern for biblioteker. Her er svaret fra Helsedirektoratet. Seniorrådgiver/jurist Christine Dalebø Gjerdevik i Helsedirektoratets avdeling for helserett og bioteknologi skriver i […]

Berekraft på ramme alvor

Hugsar nokon klimakrisa? I fjor og til og med februar gav «bærekraft» frå 11 til 13 000 treff per månad i Atekst, i mars 2020 berre 8000. Så heit var klimadebatten at «Bibliotekaren» valde å lage dette temanummeret om klimarelatert berekraft og om kva biblioteket kan gjere med saka. Nummeret var nok planlagt lenge før […]

Ny bankavtale for alle BF-medlemmer

Flytt boliglånet ditt og spar penger! Med den nye Unio-avtalen med Nordea Direct Bank har vi fremforhandlet en av landets laveste boliglånsrenter og flere andre fordeler til deg. Her kan det være flere tusen kroner å spare ved å bruke de nye medlemsfordelene dine. Her er noen av fordelene:  Boliglån for alle fra 1.79% Boliglån […]

Bibliotekarforbundet i koronakrisen

Koronakrisen medfører store utfordringer for de fleste av oss. Bibliotekarforbundet oppfordrer alle medlemmer til å holde seg oppdatert på helsemyndighetenes råd og anbefalinger – og følge dem! Siden bibliotekene nå er stengt, har de aller fleste av våre yrkesaktive medlemmer en arbeidssituasjon som er uvant og kanskje utfordrende. BF oppfordrer derfor både medlemmer, tillitsvalgte og […]

Koronaviruset og rettigheter i arbeidslivet

Bibliotekarforbundet har den siste tida mottatt flere henvendelser i forbindelse med koronaviruset. Vi har her samlet en del informasjon knyttet til arbeidslivsspørsmål. Utover dette oppfordrer vi alle våre medlemmer og tillitsvalgte til å holde seg godt oppdatert på informasjon fra helsemyndighetene og til enhver tid følge de råd som blir gitt. Folkehelseinstituttets råd finner du […]