Vil du bli bedre på å kommunisere og håndtere konflikter på jobb?

Meld deg på digitalt kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering 11.-12. mai!

-På kurset vil du lære om kommunikasjon som en grunnplattform for veldig mye av det vi driver med på jobben. Du vil lære teknikker, få ny forståelse og innsikt og forhåpentligvis få noen a-ha-opplevelser om hvorfor kommunikasjon er viktig og hvor galt det kan gå med dårlig kommunikasjon. På dette kurset rettes kommunikasjonskompetansen spesielt inn mot konflikthåndtering, sier kursholder Olav Johansen, som til daglig er førstelektor ved Høyskolen Kristiania.

– Hvordan definerer du begrepene kommunikasjon og konflikt i denne sammenhengen?

– Begrepet kommunikasjon betyr evnen til å skape felles forståelse. God kommunikasjon skaper altså felles

forståelse, mens dårlig kommunikasjon skaper misforståelse. Konflikt betegner sitasjoner hvor ulike interesser, verdier eller handlinger står i motsetningsforhold til hverandre og ikke kan forenes på en enkel mål. Konflikthåndtering er ulike teknikker og fremgangsmåter for å løse opp i konfliktene og komme frem til måter å gå videre på i harmoni.

– Hvilke arbeidsformer vil du benytte deg av på kurset?

– Det blir en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner i grupper og plenum samt løsning av oppgaver og case. Det blir også rom for at deltakerne selv kan bringe inn problemstillinger de har i sin hverdag knyttet til dette temaet, som vi kan diskutere og prøve å finne fremgangsmåter på i fellesskap.

Meld deg på kurset!