Koronastengte bibliotek: Ber om begrenset åpning i Viken

Forbundsstyremedlem Linda Rasten oppfordrer regjeringen til å revurdere sitt syn på en total fysisk nedstenging av bibliotekene i Viken.

– Bibliotekene er den eneste felles, fysiske møteplassen som er gratis tilgjengelig for alle. Et slikt tilbud bør vernes så sant det er mulig. Vi er ikke et rent underholdningstilbud, men en del av den nasjonale infrastrukturen for ytringsfrihet.

Det sier forbundsstyremedlem Linda Rasten i Bibliotekarforbundet, som til daglig jobber som biblioteksjef ved Vestby bibliotek til Dagsavisen Demokraten. Hun understreker overfor avisen at hun ikke uttaler seg på vegne av kommunen i denne saken.

Det var i forrige uke regjeringen besluttet at alle kommunene i storfylket Viken skal holde bibliotekene stengt fra 16. mars til 11. april på grunn av den anstrengte smittesituasjonen.

– Rammer sårbare grupper
Rasten trekker fram betydningen bibliotekene har for både befolkningen generelt, og for sårbare grupper i samfunnet som allerede er hardt rammet av andre restriksjoner som følge av koronapandemien.

– Sårbare grupper blir ekstra sårbare om biblioteket stenger, for eksempel eldre og studenter. Ikke alle disse menneskene ønsker eller klarer å bruke våre digitale tjenester. Noen innbyggere trenger tilgang til IT-utstyr de ikke har hjemme. Hvis alle andre offentlige instanser er stengt for publikum, er bibliotekene eneste mulighet, sier Rasten til Demokraten.

Det er på bakgrunn av dette Rasten oppfordrer regjeringen til å revurdere sitt syn på en total fysisk nedstenging av bibliotekene i Viken.

– Som alle andre innbyggere forstår jeg at situasjonen er prekær nå, og at alle må bidra. Samtidig ser vi at en del tjenester får lov å ha et begrenset tilbud, og jeg savner en vurdering av om dette også kunne vært aktuelt for biblioteksektoren. Dette initiativet burde komme både fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

– Mitt ønske er at regjeringen gjør stengeperioden så kort som overhodet mulig. Vi er lovpålagt å tilby tjenester til «alle som bor i landet». Om regjeringen tror at innbyggerne får fullverdige bibliotektjenester med de ansatte på hjemmekontor eller med takeaway-tjenester, trenger de mer kunnskap om hva vi driver med, sier Rasten.

Også forbundsleder Veronicha Angell Bergli er intervjuet i Demokratens artikkel: – Regjeringen mangler forståelse for at et bibliotek er så mye mer enn bare et kulturtilbud, sier Angell Bergli.