Strid om arbeidstid i Oslo: – Vanskelig for oss å akseptere meklingsresultatet

BF reagerer på Oslo kommunes nye arbeidstidbestemmelse, som kommunen fikk gjennom under meklingen i årets tariffoppgjør. – Resultatet er vanskelig for oss å akseptere, sier forbundsleder.

I midten av oktober kom BFs hovedorganisasjon Unio og Oslo kommune til enighet i årets lønnsoppgjør etter mekling. Under forhandlingene har Oslo kommune fått gjennom endringer i arbeidstidsbestemmelsen som er stikk i strid med arbeidstakernes interesser. Kommunen har her fjernet den nåværende avtaleretten og erstattet denne med en drøftingsrett (bestemmelsen er i sin helhet gjengitt nederst i artikkelen). Dermed får de ansatte på Deichman mye dårligere kort på hånden når de skal bli forhandle med arbeidsgiver om arbeidstiden sin.

BF skal ta stilling til meklingsresultatet i Oslo kommune innen 10. desember, og forbundsleder Veronicha Angell Bergli legger ikke skjul på at årets oppgjør er vanskelig å akseptere for BFs del.

– Vi har ikke landet på hva vi kommer til å gjøre. Men vi er veldig skuffa og kommer til å vurdere våre muligheter, sier Angell Bergli.

Hun understreker at det er flere positive sider ved oppgjøret og peker blant annet på at man har fått tariffestet pensjon, noe BFs hovedorganisasjon Unio og de andre hovedorganisasjonene har jobbet for i en årrekke. BF-lederen mener imidlertid at den nye arbeidstidsbestemmelsen viser at Oslo kommune ikke tar bibliotekarens arbeidstid på alvor.

– Vi er skuffet over Oslo kommune, som ikke ser verdien i et godt partssamarbeid, og overrasket over at denne endringen skjer på det rødgrønne byrådets vakt, sier hun.

En langvarig strid
BF og Oslo kommune har i flere år hatt uenigheter rundt Deichman-ansattes arbeidstid. Dagens arbeidsavtale er fra 2017, men det pågår en tvist mellom Bibliotekarforbundet på Deichman og Oslo kommune etter at arbeidsgiver har foreslått endringer som avviker fra forrige avtale om arbeidstid. BF mener disse endringene er i strid med overenskomstens fellesbestemmelser om arbeidstid.

Forbundslederen mener det er særlig kritikkverdig at kommunen fjerner arbeidstidsavtalen under en pågående tvist og ser bort fra den nåværende avtalen.

– Oslo kommune fratar oss ikke bare avtaleretten på arbeidstid, de har også sett bort fra at vi har en eksisterende avtale, sier hun.

Får støtte fra Unio
BFs hovedorganisasjon Unio påpeker også dette i en protokolltilførsel i meklingsprotokollen, der de beklager at Oslo kommune har fremmet et slikt krav «samtidig som de er i en pågående tvist med Bibliotekarforbundet».

BF-lederen er glad for protokolltilførelsen som viser at Unio tar dette på alvor, og hun påpeker at Unio ble stående alene som eneste hovedorganisasjon som gikk mot dette, og at det derfor i praksis ble umulig for Unio å bryte på dette punktet i avtalen.

Veronicha Angell Bergli er derimot skuffet over at Fagforbundet sentralt og KAH (LO) godkjente resultatet og ikke støttet Unio i en så viktig sak.

– Det er veldig skuffende at Fagforbundet sentralt, som representerer mange ansatte på Deichman, ikke ser ut til å forstå problematikken rundt bibliotekarer og arbeidstid. Hvis LO og Fagforbundet hadde fulgt opp, tror jeg ikke Oslo kommune kunne ha kjørt dette gjennom.

Angell Bergli mener også at de uansett burde ha reagert fordi dette handler om et så viktig prinsipielt spørsmål, nemlig at diskusjonen om ansattes arbeidsforhold skal foregå i et partssamarbeid.

– Spørsmål som angår arbeidstiden til de ansatte ikke er noe arbeidsgiver kan beslutte helt uten videre, sier hun. – Vi håper at Fagforbundet nå snur, og at de igjen skal stå skulder ved skulder med oss i en sak som er viktig både for våre og deres medlemmer, sier Angell Bergli.

Et spørsmål om bibliotekarers hverdag
Samtidig handler arbeidstid til syvende og sist om bibliotekarers arbeidshverdag og livskvalitet. Oslo kommunes svekkelse av arbeidstidsbestemmelsen kommer på toppen av flere lignende saker, påpeker hun.

– Vi ser at det er et økende press på arbeidstiden til bibliotekarer. Vi vil gjerne at biblioteket skal være åpent og tilgjengelig i størst mulig grad, og har forståelse for at mange kommuner vil ha rause åpningstider. Men da må bibliotekarer ha ordnede arbeidsforhold, understreker Angell Bergli.

En av hovedutfordringene er at bibliotekarer nå havner mellom alle stoler, mener hun.

– Vi er ikke dagarbeidere, men vi kvalifiserer heller ikke til turnus eller skift. Bibliotekarer skal kunne ha et vanlig familieliv og få kompensert for de ulempene som følger av at de må jobbe utenom ordinær arbeidstid, sier Angell Bergli.

 

Slik er den nye arbeidstidsbestemmelsen

  • 8.1.1. Ordinær arbeidstid

Dersom det av hensyn til publikum fastsettes åpningstid og/eller ekspedisjonstid utover kl. 07.00 og 17.00, skal arbeidstidsordningen fastsettes av administrasjonen etter avtale drøftinger med vedkommende organisasjoners tillitsvalgte fastsette arbeidstidsordningen innenfor rammen av overenskomsten og arbeidsmiljøloven kapittel 10. I tillegg inngås eventuelle avtaler i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

I protokolltilførselen fra BFs hovedorganisasjon Unio heter det: «Unio beklager at Oslo kommune har fremmet krav i overenskomsten § 8.1.1 samtidig som de er i en pågående tvist med Bibliotekarforbundet.»