Forbundsleders julehilsen: Takk for den store innsatsen dere gjør!

BF-leder Jannicke Røgler takker for seg og ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en god jul.

Tekst: Jannicke Røgler

Året nærmer seg slutten og jula er rett rundt hjørnet. Det er en god anledning til å se litt tilbake på hva som har vært de viktigste oppgavene for Bibliotekarforbundet i 2019.

Forbundsleder Jannicke Røgler.

2019 har vært preget av kommune- og regionreformen. Våre dyktige tillitsvalgte har stått på for å sikre best mulige betingelser for våre medlemmer. Det gode grunnlaget som er lagt ned gjør forhåpentligvis at de 400 BF-medlemmene som er berørt av sammenslåingene vil møte få problemer ved overgangen til nye kommuner og fylker.

2019 var et mellomoppgjørsår. Men i både kommune- og statlig sektor var det høy temperatur, og oppgjørene gikk til mekling. Løsningen på KS-området har gitt svært mange i kapittel 4 et solid lønnsløft. Vi håper det gode resultatet vil gjenspeile seg i lønnsutviklingen for medlemmer i kapittel 5 og 3.

Bibliotekarforbundet har jobbet ekstra mye med ledergruppene og skolebibliotekarer i år. Opplæringslovutvalgets forslag til ny lov ble lagt fram i forrige uke. Skolebibliotekene vil fremdeles være lovpålagt, men vi skulle gjerne sett et enda mer offensivt forslag. Denne høsten startet vi opp en mentorordning for bibliotekledere. Det neste året vil bibliotekledere få anledning til å diskutere sine utfordringer med en mentor.

Vi i Bibliotekarforbundet er svært glade for at vi klarte å realisere dette viktige tiltaket. Mange bibliotekledere føler seg alene i jobben, men en mentor vil får de viktig støtte til å ta gode beslutninger på vegne av egen arbeidsplass.

Arbeidet med biblioteksjefplakaten er et eksempel på vellykket samarbeid mellom fagforbund og interesseorganisasjoner på bibliotekfeltet. I biblioteksjefplakaten viser vi hva vi mener bør være biblioteksjefenes ansvarsområde. Biblioteksjefplakaten har fått mye oppmerksomhet i feltet og vil også være tema for et av foredragene på bibliotekmøtet i Haugesund til våren.

Nasjonal bibliotekstrategi kom i september. I forkant hadde Bibliotekarforbundet fått mulighet til å spille inn på satsingsområdene. Strategien gir oss mange gode argumenter for hvorfor bibliotek er viktig og er et nyttig verktøy for strategisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

Ingen høst uten trusler om budsjettkutt. BF har det siste året satset på skolering i påvirkningsarbeid. Det blir stadig viktigere å legitimere vår virksomhet for å unngå budsjettkutt. Vårt samfunnsoppdrag og våre kompetanser må hele tiden selges inn til våre bibliotekeiere. Bibliotekarer har tradisjonelt vært gode på å fornye seg. Kravene til fornyelse og videreutvikling blir neppe mindre framover. Våre tillitsvalgte er gode på å alliere seg med andre når det varsles budsjettkutt. På denne måten blir vi mer synlig og politikerne får en vanskeligere jobb med å kutte i tilbudet.

Til slutt vil jeg takke for den tiden jeg har hatt som forbundsleder i BF. Over nyttår starter jeg opp som seksjonsleder i Viken fylkesbibliotek. Samtidig tiltrår dagens nestleder Veronicha Angell Bergli som forbundsleder fram til landsmøtet. Med Veronicha som forbundsleder er jeg trygg på at BF er i de beste hender. Det har vært et stort privilegium å få være forbundsleder for så mange dyktige bibliotekarer, og å få lov til å være leder for de ansatte i sekretariatet. Alle medlemmer kan være sikre på at deres interesser blir godt ivaretatt av dyktige og svært dedikerte ansatte.

Jeg vil takke alle for den store innsatsen dere gjør som medlemmer og tillitsvalgte av Bibliotekarforbundet og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.