Meråpent

Stadig flere bibliotek holder meråpent. Bibliotekarforbundet mener både bibliotekeiere, publikum og ansatte må være klar over at det får noen konsekvenser når man innfører selvbetjente åpningstider. De ulike interessentene kan ha ulike behov og ulikt syn på meråpent selv om alle i utgangspunktet er positive til tilbudet, sier forbundsstyret i BF i en uttalelse.

Utdrag fra politisk uttalelse vedtatt av forbundsstyret i BF i august 2018:

Bibliotekarforbundet er positive til meråpent bibliotektilbud. Vi ser det som et fornuftig tiltak i arbeidet med å sikre bibliotekene som relevante institusjoner.

Bibliotekarforbundet er opptatt av å bidra til kunnskap om meråpent bibliotektilbud. Vi ser også behovet for å sette meråpent inn i en større kontekst. BF ønsker at både bibliotekeiere og ansatte skal være bevisst ulike prinsipielle forhold rundt meråpent. Sentrale problemstillinger er:

  • Hva skjer med biblioteket som stedet for demokrati og dannelse dersom de bemannede åpningstidene reduseres og det i stedet for bibliotekansatte er vakter på biblioteket om kvelden?
  • Hva skjer med publikum på biblioteket når overvåkningen utvides i lokalet. Gir det noen uheldige konsekvenser for brukerne når kontrollen over bibliotekrommet økes?
  • Hva skjer med det demokratiske målet om å stå til rådighet for alle grupper, dersom noen grupper ikke får tilgang i den selvbetjente tiden?

Bibliotekarforbundet mener både bibliotekeier, publikum og ansatte må være klar over at det får noen konsekvenser når man innfører selvbetjente åpningstider. De ulike interessentene kan ha ulike behov og ulikt syn på meråpent selv om alle i utgangspunktet er positive til tilbudet.

Les hele uttalelsen her

Nyheter om meråpent