Vårt faglige og politiske arbeid

Vi arbeider for å synliggjøre bibliotekarenes rolle og funksjon i samfunnet. Derfor er det viktig for oss å være en tydelig stemme i den bibliotekpolitiske debatten og å sette bibliotekfaglige saker på dagsordenen.

Nyheter om fag og politikk