Ny pensjon for 800 000 offentlig ansatte foreslått

De offentlig ansatte skal inkluderes i pensjonsreformen. Alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening. De skal kunne ta ut pensjon fra 62 år og jobbe ved siden av, uten at pensjonen avkortes.

Lovforslaget om ny pensjon i offentlig sektor ble fremmet i statsråd onsdag.

– Nå må vi lese forslagene nøye og komme med våre innspill i høringen Stortinget skal ha om saken senere, sier sjeføkonom Erik Orskaug i hovedorganisasjonen Unio.

Lovforslaget følger opp avtalen om offentlig tjenestepensjon som regjeringen inngikk med arbeidstakerorganisasjonene i mars i fjor.

Dette er den største og mest omfattende endringen i det norske pensjonssystemet på nesten 15 år.