Forbundsstyret vedtar midlertidig kontingentøkning

Fra 1. juli øker kontingenten i Bibliotekarforbundet med 0,1 prosentpoeng for å fylle opp streikekassa. Økningen er midlertidig og varer i inntil ett år.

I 2021 var det streik både i KS-området og i Oslo kommune. Rundt 220 BF-medlemmer deltok, og fikk derfor streikebidrag fra forbundet. Streiken kostet forbundet cirka 1,1 millioner kroner, som ble hentet fra BFs konfliktfond – eller streikekasse, om man vil. Ifølge landsmøtevedtak skal BFs konfliktfond tilsvare 0,5 % av medlemmenes lønnsmasse, som tilsvarer 3,25 millioner kroner. Etter fjorårets streik er fondet redusert til 2,2 millioner kroner, og det trengs derfor rundt 1 million kroner for å opprettholde konfliktberedskapen.

På bakgrunn av dette har forbundsstyret vedtatt at medlemskontingenten for yrkesaktive medlemmer økes med 0,1 prosentpoeng – fra 1,35 % til 1,45 % – i inntil ett år fra 1. juli.

Kan forbundsstyret øke kontingenten helt uten videre?

Nei, ikke uten videre, men BFs vedtekter åpner for en «ekstraordinær kontingent i forbindelse med arbeidskonflikt». Og her er det nettopp snakk om å dekke kostnadene etter konflikten i fjor.

Hvor mye utgjør økningen egentlig?

På gjennomsnittslønna til et BF-medlem, altså rundt 550 000 kroner, tilsvarer denne økningen omtrent 62 kroner i måneden – eller litt mer enn en kopp barista-kaffe. Men for forbundet vil det utgjøre 900 000 kroner over 12 måneder, så da er vi ikke langt unna behovet på en drøy million. Resten får vi til ved å redusere kostnadene på ulike områder av driften. Skulle det vise seg at kontingentøkningen får større effekt enn forventet, avslutter vi tiltaket tidligere.

Hvor mye dyrere blir medlemskapet?

Vi vil også gjerne minne om at fagforeningsfradraget har økt med nesten 2000 kroner fra i fjor til i år. Det vil redusere skatten med mer enn det kontingenten øker, og dermed blir det altså likevel billigere å være BF-medlem i år enn det var i fjor.

Må jeg gjøre noe?

Nei, du behøver ikke gjøre noe. Arbeidsgiver får beskjed om endringen direkte fra forbundet.

Hva hvis det blir streik i år også – da blir jo streikekassa enda mer slunken?

Ja, det er en situasjon vi må være forberedt på, og som gjør vedtaket om ekstrakontingent enda viktigere. Hvor mye en eventuell streik vil koste oss veit vi ikke før til høsten, så forbundsstyret må vurdere konsekvensene når den tid kommer. Nå er det vedtatt ekstrakontingent fram til juni 2023. Samme høst er det landsmøte, der det vil være mulighet til å ta stilling til både kontingenten og konfliktfondets størrelse i årene som kommer.

Har du spørsmål? Kontakt forbundsleder Veronicha Angell Bergli eller kontorleder Petter Bruce.