Kontingentsatser

Kontingentsatser vedtas av BFs landsmøte. Nåværende satser ble fastlagt på landsmøtet i 2017 og gjort gjeldende fra 1. januar 2018. De gjelder fram til landsmøtet i november 2020. Kontingent for yrkesaktive betales vanligvis gjennom trekk i lønn.

Yrkesaktive 1, 32% av medlemmets bruttolønn
Maksimum kontingent er kr 660,- pr måned  (kr 7 920,- pr. år)
Minimum kontingent er    kr 100,- pr måned  (kr 1 200,- pr. år)
Ikke-yrkesaktive kr. 250,- pr. år.
Studenter kr. 100 pr. skoleår.