Tariff 2016: YS krever at kjøpekraften opprettholdes

- YS mener det er rom for å opprettholde kjøpekraften, sier YS-leder Jorunn Berland. I går vedtok YS sine krav til årets hovedoppgjør.

YS støtter prinsippene bak frontfagsmodellen og vil gjennomføre tariffoppgjøret med dette som norm.

– Vi har en felles interesse av langsiktig lav arbeidsledighet, god fordeling og vekst i økonomien. YS er en ansvarlig part i lønnsoppgjøret, og vil bidra til å nå disse målene. Vi mener det er grunnlag for at kjøpekraften opprettholdes for store grupper i arbeidslivet, og at den styrkes for de lavest lønnede, sier YS-leder Jorunn Berland.

Jorunn Berland-2016-web - Foto Martin Müller4YS løfter også pensjon frem som et viktig tema i det forestående oppgjøret. YS mener blant annet at det må gjøres endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). I dag pålegges arbeidsgivere i privat sektor å spare to prosent i året til pensjon.

– Når rentenivået ser ut til å forbli lavt så må vi ta følgene av det og øke sparesatsene i OTP, sier Berland.

Med dagens regler får mange arbeidstakere ikke opptjening for all lønnen de tjener.

– De med svakest tilknytning til arbeidslivet har de svakeste pensjonsrettighetene. Jobber du mindre enn 20 prosent, tjener mindre enn 1G (folketrygdens grunnbeløp), eller avslutter arbeidsforholdet før det har gått ett år har du ikke krav på OTP. Dette må vi endre, sier YS-lederen.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at partene ikke bare forhandler om lønn, men også bestemmelsene i tariffavtalene. YS har vedtatt å forhandle forbundsvist i frontfagsoppgjøret.