Tariff 2016: Virke-oppgjøret i havn for BFs medlemmer

YS og Virke ble fredag 9. september enige om en avtaleløsning i hovedforhandlingene i området helse, utdanning og kultur (HUK).

Løsningen innebærer enighet om en helt ny pensjonsordning, en såkalt hybridordning, som skal være et fullverdig alternativ til offentlig tjenestepensjon.

YS mener at løsningen er god for medlemmene og at etablering av en hybridordning kan være et signal til andre tariffområder.

Det er enighet om at det åpnes for nye forhandlinger dersom andre organisasjoner gjennom mekling eller på annen måte skulle oppnå bedre resultat.

YS-forbundene som er omfattet av forhandlingene i HUK-området er – i tillegg til Bibliotekarforbundet – Delta, Parat og Skolelederforbundet.

Avtalen med YS og LO, med unntak av Skolenes landsforbund, innbefatter også enighet om at et partssammensatt utvalg skal se på de særlige utfordringene som museumssektoren og kulturinstitusjoner står overfor når det gjelder offentlig tilknytning, tilskudd og annen finansiering, samt ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Videre skal det nedsettes et utvalg der partene i fellesskap skal gjennomgå HUK-avtalene med mål om at overenskomstene skal kunne brukes som attraktive og nyttige verktøy i det daglige. Det er også enighet om nye lønnstabeller, lønnstillegg og endringer i overenskomstenes fellesbestemmelser. Det økonomiske opplegget er på linje med offentlig sektor for øvrig.

Unio og Akademikerne brøt forhandlingene.