Vilkår for medlemskap i Bibliotekarforbundet

Medlemskapet løper fram til du selv gir skriftlig beskjed om utmelding til Bibliotekarforbundet sentralt. Dette kan du gjøre via e-post til medlem@bibforb.no. I henhold til BFs vedtekter opphører medlemskapet ved utgangen av måneden etter at utmelding er mottatt i forbundet. Utmelding kan ikke skje i perioder der forbundet har varslet konflikt eller er i konflikt.

Medlemskap i Bibliotekarforbundet er åpent for personer med bachelor‐ eller mastergrad med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden (eller en tilsvarende eldre/utenlandsk utdanning), og for personer med minimum bachelorgrad som har arbeidsoppgaver innen bibliotekfag, kunnskapsorganisering eller dokumentforvaltning.

Kontingent blir normalt trukket over lønn, og du har selv et ansvar for at du trekkes for riktig kontingent. Se våre kontingentsatser. Hvis du ikke er yrkesaktiv eller din arbeidsgiver ikke foretar kontingenttrekk til BF, er du selv ansvarlig for å betale kontingenten etter betalingsoppfordring fra oss. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn seks måneder, strykes.

Du må selv melde fra om navne- og adresseforandring og endrede ansettelsesforhold/-betingelser (inkl. lønn). Dette gjøres via medlemsportalen, som du får tilgang til når innmeldingen er registrert hos oss.

Bibliotekarforbundet har en obligatorisk livs-, uføre- og ulykkesforsikring for alle medlemmer (unntatt studentmedlemmer). Hvis du ikke ønsker å være med på denne, må du sende inn signert reservasjonserklæringsskjema. Om du reserverer deg mot forsikringen når du blir medlem, kreves det tilfredsstillende helseerklæring om du ønsker å bli med senere. Mer informasjon om dette kommer sammen med bekreftelsen på medlemskap. For å reservere deg, ta kontakt med BF Forsikring, telefon 23 11 33 17 eller post@forsikring.bibforb.no.

Bibliotekarforbundet yter ikke juridisk bistand før etter tre måneders medlemskap (karenstid). Forbundsleder kan, etter søknad, fravike bestemmelsen om karenstid. Bibliotekarforbundet yter heller ikke juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har oppstått før innmeldingsdato. Mer informasjon om dette finner du i våre Retningslinjer for juridisk bistand.

Ved innmelding må du gjøre deg kjent med BFs personvernerklæring for medlemskap, der vi forklarer hvordan vi samler inn, behandler og sikrer personopplysningene dine.

Etter behandlet innmelding blir en bekreftelse sendt til den e-postadressen du har oppgitt. Hvis du ikke mottar bekreftelse, må du kontakte oss på medlem@bibforb.no.